Peter Weis: Co je fact-check?

Podľa obrany právnikov spoločnosti Meta (facebook) ide iba o názor. Nemusí ísť o nič kvalitné ani kvalifikované. Dobre počujete: pod slovným spojením fact-check sa skrýva obyčajný „iný...

petr weis

Peter Weis: Co dál?

Od vymyslenej plandémie nám už uplynuli skoro dva roky. Je čas bilancovať. V jednej relácii som sa vyjadril, že to všetko robím pre svoje...

petr weis