Existuje mnoho konspiračních teorií – někteří lidé se domnívají, že americkou vládu řídí plazi, jiní věří, že Coca-Cola používá k výrobě svých nealkoholických nápojů krev dětí křesťanů. (Foto: Youtube)

Jsou lidé, kteří viděli „chemtrails“, a zase jiní lidé jsou toho mínění, že při sledování televize je třeba mít alobalovou pokrývku hlavy, aby se chránili před ničivými vlnami vymývání mozků.

Proroctví Písma jsou často interpretována jako komentáře o nějakém technologickém objevu nebo události. Existují však také racionální fakta, která nemá smysl popírat, protože jsou zdokumentována.

Mezi ně patří existence klubu Bilderberg, projekt CIA s názvem MK-Ultra a financování pochybných politických aktivit Georgem Sorosem v celé řadě zemí.

Níže uvedený případ se týká oficiálně zdokumentovaného faktu, ačkoliv je na tom něco spíše biblického.

Patent WO/2020/060606 byl zaregistrován 26. března 2020.

Patentovou přihlášku podala společnost Microsoft Technology Licensing, LLC, řízená Billem Gatesem, 20. června 2019 a dne 22. dubna 2020 byl patentu udělen mezinárodní status. Patent má název „Systém kryptoměny využívající údaje tělesné aktivity“.

Takže, o jaký jde vynález, který se lidé z Microsoftu rozhodli patentovat? Abstrakt patentové přihlášky online uvádí:

„Aktivita lidského těla spojená s úkolem, daným uživateli, může být použita při procesu těžby kryptoměnového systému. Server může stanovit úkol pro zařízení uživatele, které je komunikativně propojeno se serverem. Senzor, který je komunikativně propojený nebo obsažený v těle uživatele, může snímat tělesnou aktivitu uživatele. Údaje o tělesné aktivitě mohou být generovány na základě aktivity snímaného těla uživatele. Kryptoměnový systém, komunikativně propojený s tělem uživatele, může ověřit, zda údaje o tělesné aktivitě splňují jednu nebo více podmínek, stanovených kryptoměnovým systémem, a udělit kryptoměnu tomu uživateli, jehož údaje o tělesné aktivitě budou ověřeny.“

Jinými slovy, do těla bude vložen čip, který bude oplátkou za kryptoměnu sledovat každodenní fyzickou aktivitu člověka. Budou-li podmínky splněny, pak osoba obdrží určité bonusy, které bude možné za něco utratit.

Podrobný popis „vynálezu“ stanovuje 28 konceptů, jak by mohlo být zařízení použito.

Poskytuje také seznam zemí, pro které je vynález určen. Jedná se v zásadě o všechny členy OSN a několik regionálních organizací, specifikovaných samostatně – Evropský patentový úřad, Eurasijská patentová organizace a dvě africké organizace na ochranu duševního vlastnictví.

Přestože vkládání mikročipů do těla není nic nového – Zednářský program pro identifikaci mladistvých funguje v USA již nějakou dobu; a lidé, kteří si říkají kyborgové, ukazují na odiv různé implantáty – zapojení Microsoftu je zajímavé. A proč bylo patentu přiděleno kódové číslo 060606? Je to náhoda nebo úmyslná volba toho, o čem se v Knize Zjevení mluví jako o čísle bestie?

Jméno Billa Gatese je v dnešní době neustále zmiňováno v souvislosti s jeho zájmy o farmaceutické společnosti, očkování a financování Světové zdravotnické organizace. Ačkoli se globalistická média snaží ukazovat Billa Gatese jako velkého filantropa a chránit ho před útoky a kritikou všemi možnými způsoby, je nepravděpodobné, že by dokázali utajit celou síť propojení.

Společnost Billa Gatese je zapojena do dalšího projektu – digitálního identifikačního projektu Aliance ID2020. Na domovské webové stránce se uvádí, že projekt se zabývá problematikou digitálních práv už od roku 2016. V roce 2018 Aliance spolupracovala s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky. Aliance zahrnuje kromě Microsoftu také Rockefellerovu nadaci, designové studio IDEO.org (se sídlem v San Francisku a New Yorku), poradenskou firmu Accenture a vakcínovou alianci Gavi – společnost, která aktivně propaguje a distribuuje různé vakcíny po celém světě. Sekretariát sídlí v New Yorku.

Na webu se uvádí, že vakcínová aliance Gavi většinou pokrývá země v Africe a Asii. V Evropě je organizace aktivní pouze v Albánii, Chorvatsku, Moldavsku a na Ukrajině, a na Kavkaze je to v Gruzii, Arménii a Ázerbájdžánu. Vakcínová aliance Gavi má také vazby na nadaci Billa a Melindy Gatesových, Skupinu Světové banky, Světovou zdravotnickou organizaci a UNICEF. Všechny tyto organizace jsou uvedeny jako zakládající partneři!

Od února 2020 se vakcínová aliance Gavi zaměřuje na koronavirovou pandemii. Generálním ředitelem organizace je Dr. Seth Berkley. Ačkoli vedení vakcínové aliance Gavi sídlí v Ženevě, sám Berkley, který je vzděláním epidemiolog, je z New Yorku. Od konce 80. let pracoval osm let v Rockefellerově nadaci a je členem Rady pro zahraniční vztahy. Je také členem poradní rady newyorské neziskové organizace Acumen Fund.

Takže bylo nalezeno ještě další spojení. Teologické interpretace čísla tohoto patentu raději ponecháme odborníkům na náboženství, ale je zřejmé, že existuje silné spojení mezi organizacemi a společnostmi, jako je Rockefellerova nadace, Microsoft, farmaceutická lobby a Skupina Světové banky, nemluvě o sekundárních poskytovatelích služeb. Snaží se hrát roli nadnárodní vlády tím způsobem, že se neustále zaměřují na fakt, že v dnešní době nemohou národní vlády samostatně zvládat epidemie, nemoci, hladomor, atd. Ale jak ukázala Čína, tak mohou. Západ to však nemůže a nechce uznat, zejména proto, že se nechce dělit o moc. Takže globalistická média budou nadále pokračovat ve svých informačních kampaních, v nichž budou obviňovat každého, kromě Západu. Právě nyní, jak se začaly objevovat další informace o koronaviru, přibývají falešné příběhy o úloze Číny během epidemie a statistiky jsou manipulovány.

Leonid Savin

Zdroj: orientalreview.org, zv.org