S cenou ropy překračující 100 dolarů za barel, americkým akciovým trhem otevírajícím s velkými ztrátami, hrozícími dalšími globálními ekonomickými problémy, reálnou možností značných ztrát na životech a mezinárodním společenstvím v naprostém zmatku s chabými pokusy odsoudit to, čemu se dalo zcela předejít, čelíme nástupu dalšího velmi vážného a historického období napětí mezi soupeřícími ideologiemi a co hůř, nástupu třetí světové války.

Této invazi se dalo zcela vyhnout.

Jak mi řekl jeden přítel, prezident Joe Biden a jeho neúspěšný zahraničněpolitický tým prostřeli stůl a poslali pozvánku a ruský prezident Vladimir Putin přišel a zkazil večeři.

Je zřejmé, že na obou stranách jsou chyby, ale prozatím se musíme modlit, aby ti, kterých se to týká, bez možnosti rozhodovat o svém osudu, dokázali přežít toto mimořádné období světových dějin, které se odehrává (pro mnohé rozplétá) na světové scéně. Civilisté i vojenské síly budou zabiti, zraněni a vysídleni; to jsou skutečné důsledky války.

Modlete se, aby tato konvenční válka byla omezena co do rozsahu, účelu a záměru.

Ano, došlo k hrubému porušení předchozích dohod v důsledku nekompetentnosti, arogance a ignorance, které nás dostaly až sem. Co se bude dít dál, se můžeme jen dohadovat, ale Putin (a Si – Tchaj-wan?) právě položili novou značku světového řádu.

Přesto lze pochybovat, že americká administrativa změní svou neúspěšnou zahraniční politiku, a místo toho se bude chabě pokoušet ztrojnásobit využití této mimořádně vážné situace v Evropě, aby nadále odváděla pozornost od problémů zde doma.

Vzhledem k uzavření ropovodu Keystone a americké energetické nezávislosti a zároveň umožnění Rusku a Německu znovuotevřít plynovod Nordstream se musíme ptát na diskuse v Oválné pracovně, které vedly k těmto závěrům.

Toto je Bidenova administrativa: popisuje Ameriku jako systémově rasistický národ; jmenuje marxisty a další radikální ideology do mocenských pozic; umožňuje milionům lidí, aby se hrnuli přes naši jižní hranici; pokouší se federalizovat naše volební systémy a procesy; zavádí rasistickou kritickou rasovou teorii do našich škol, armády a vlády; a po celou dobu zvyšuje státní dluh, až se blíží 30 bilionům dolarů – utrácí nás směrem k zániku, a to vše pro levicové cíle.

Nezapomínejme na katastrofu v Afghánistánu, nesčetné lži o COVID, jistý Bidenem vlastněný notebook, naprosté odmítnutí vyšetřit obvinění z volebních nesrovnalostí… a to vše, zatímco Čína dostává propustku.

Je nesmírně obtížné věřit této administrativě, když denně s vážnou tváří lže americkému lidu.

Každý, kdo zpochybňuje tuto prohnilou zahraniční a domácí politiku, je démonizován jako rasista. Jsme svědky rozpoutání akce federální vlády proti občanům, kteří pouze uplatňují svá ústavní práva, a establishmentová média celou tuto neschopnost s falešným úsměvem kryjí kvůli své vlastní hluboké zkorumpovanosti.

Náš prezident se jen zřídkakdy zabývá otázkami nebo přijímá odpovědnost za svou hluchotu a selhání. Bílý dům ignoroval – dokonce se vysmíval – Putinovy oprávněné obavy o bezpečnost a etnické nepokoje na Ukrajině.

Od prezidenta Spojených států jsme dosud neslyšeli vysvětlení amerických národních bezpečnostních zájmů v regionu.

Místo toho pokračujeme v démonizaci Ruska – což připomíná falešnou hysterii o ruských tajných dohodách, o níž nyní víme, že ji proti Trumpově administrativě spáchaly složky Clintonovy kampaně a Obamovy administrativy (mimo jiné).

Prezident Putin si tuto strategickou, historickou a geografickou hru spočítal a rozhodl se k tomuto kroku.

A také tak učinil.

Vzhledem k tomu všemu nebude tato invaze ani žádná jiná forma invaze nikdy ospravedlněna. Nikdy však nezapomínejte, že válka je výsledkem selhání diplomacie.

Kéž Bůh bdí nad těmi, kdo jsou v nebezpečí, a chrání je, a kéž Bůh i nadále žehná a chrání Spojené státy americké.

Michael Flynn, bývalý americký generál

Zdroj: westernjournal.com