Pozrite si, prosím, poriadne nasledujúci link TU.

Nejde o obsah tam uvedeného inzerátu, ale ide o vyjadrenie hovorcu orgánu štátnej správy na úseku kontroly dodržiavania Zákonníka práce. Zdravotné následky očkovania nie sú témou tohto článku.

Uvedieme preto len jeho právne významnú časť.

Hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) Ladislav Kerekeš podľa zdroja uviedol:

… že neexistuje oprávnenie zamestnávateľa, aby zisťoval alebo žiadal potvrdenie od zamestnanca, či je alebo nie je zaočkovaný proti koronavírusu.

Zamestnávateľ je oprávnený vyžadovať iba dokument o posúdení zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k práci a interpretáciu jeho výsledku lekárom v zmysle zdravotne spôsobilý alebo zdravotne nespôsobilý na výkon posudzovaných pracovných činností.”.

NIP zatiaľ ako jediný z kompetentných orgánov konečne verejne povedal, že právo ešte stále platí. A čo ostatní? Čo to znamená pre „covid pass“, ktorý pokojne nechá kdejakého ružového plameniaka otvárať dvere cudzieho auta? Najmä vo vzťahu k iným odvetviam, kde v rozpore s antidiskriminačným zákonom diskriminácia neočkovaných už prebieha, alebo sa ešte len chystá. Domyslite si sami. Argumentácia je analogická. Nás odvaha NIP teší. Predpokladám, že ani tí „dobrovoľne chránení“ nebudú mať nič proti…

Ak pracujete ako zamestnanec SBS alebo ste len horlivý skladník v reťazci s potravinami a kontrolujete rúška s kadenciou ako Rambo vo Vietname, aj tu je situácia analogická. Nemôžete. Nemáte kompetenciu. Diskriminujete. Tí, ktorých v rozpore so zákonom „buzerujete“, Vás budú rovnako horlivo zaznamenávať na mobilné telefóny a neskôr aj právnym spôsobom riešiť. A nenájde sa nikto, kto sa za vás postaví. Nikto.

Situácia sa obracia, táto jeseň bude kľúčová. Zaznamenávajte si porušenia, na zodpovednosť dôjde. Triesky budú lietať aj v právnických profesiách. História sa opakuje a je sama sebe zárukou, že tomu tak bude opäť. A ak neostanete pasívni, čakajú nás naozaj svetlé zajtrajšky.

Pre pasívnych a iných páchateľov ponúkame mantru: „Ich habe nicht gewusst.“. Predpis je trikrát denne. Síce nepomôže, ale na chvíľu odľahčí.

Peter Weis