„Váž si každého človeka, ale stokrát viac si váž deti a varuj sa, aby si neporušil ich detskú čistotu.“ —  Lev Nikolajevič Tolstojruský spisovateľ

Svetová zdravotnícka organizácia hlási nárast počtu zápalov pečene, ktorých príčinu nie je údajne možné identifikovať. A preto sa treba opýtať: Čo sa za posledné obdobie zmenilo? Čo je iné? Vedci sú vraj v slepej uličke (zdroj TU). Nie sú, len si nepripustia niektoré alternatívy. Je to politicky nekorektné.

A tak pridávame štúdiu na zamyslenie. Zdroj TU.

Fenomén sheddingu (prenos S proteínu z očkovaného na neočkovaného alebo vylúčenie do prostredia). TU a TU.

Chráňte svoje deti. Sú totiž tým jediným, čo po vás zostane. Peniaze si do hrobu nevezmete.

Peter Weis