Minule jsem se naivně ptal, co ještě může překonat přiznání bezprecedentní cenzury velkých agentur a korporací. Je to přiznání firmy úplně malé a z globálního hlediska zcela bezvýznamné.

Včera mi přišel mail od šéfredaktora Aktuálně pana Pazderky – že porušuji jejich kodex blogera a mé blogy budou zmrazeny.

Je zbytečné jeho mail zde zveřejňovat, protože zcela identický dopis, ve stejný čas dorazil i Honzovi Hnízdilovi a ten ho již zveřejnil.

Texty se liší pouze v tom, jaké naše blogy dle pana Pazderky porušují kodex blogera Aktuálně.

Pro mě je na tom asi nejzábavnější to, že si cenzor nedal ani práci vybrat z těch mnoha desítek blogů, co jsem napsal, nějaký „peprnější” text, který by opravdu něco mohl porušovat, ale vybral můj poslední blog „Cenzura na steroidech”.

V tomto blogu jsou prezentována POUZE fakta BBC a Google s výčtem frází, které jsou dle jejich dohody TNI zakázané.

Zde je odpověď pana šéfredaktora Pazderky na můj dotaz, kde vidí ony dezinformace:

———————————————–
Pane Tománku,
díky za rychlou odpověď, jako příklad z vašeho blogu uvádím větu: Protože je zakázáno informovat o tom, že : „schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 způsobí smrt”. Opakuji, nechci s vámi do nekonečna diskutovat o naprosto zjevných skutečnostech, o tom, že žádná tichá ani zjevná cenzura ve vámi zmíněných médiích neexistuje, že pouze upozorňují na důležitost držet se ověřitelných faktů, že i další vámi zmíněné konspirační teorie se nezakladají na pravdě… Pokud ani z tohoto není zřejmé, o čem mluvím, pak se skutečně pohybujeme na jiných planetách a nemám smysl dále diskutovat.

Přeji vše dobré!
Josef Pazderka

———————————————–

Vtipné jsou na tom hned dvě věci – první je, že se jedná o přesnou citaci společnosti Google o čem je zakázáno mluvit a druhá vtipná věc je ono „nechci s vámi do nekonečna diskutovat o naprosto zjevných skutečnostech…”

Nic jsme spolu ohledně mého blogu nikdy předtím neřešili.

No nic… rozkaz zněl jasně – prostě ty dva s Hnízdilem sundejte!

Já vše dobré rozhodně takto cynicky přát nebudu, protože pokud takto mlčí a cenzurují i malá česká média, tak nás skutečně nic dobrého v následují době nečeká.

Jan Tománek


———————————————–

Jeden z mailů od čtenáře, který mi ještě včera večer přišel v kopii:

Vážený pane šéfredaktore,

se smutkem a velkým znepokojením jsem si přečetl zprávu, že se chystáte cenzurovat blogy dr. Hnízdila a MgA. Jana Tománka. Vaše rozhodnutí je jednoznačně špatné a krátkozraké.

Pokud si myslíte, že tímto krokem omezíte dosah obou pánu k publiku, fatálně se mýlíte. V dnešní době nejste schopni technicky kontrolovat rozsah komunikace, i když si možná (přinejmenším neinformovaně) myslíte opak. Naopak oběma udělíte “svatozář” mučedníků. Cožpak jste si nevšimli, že právě diskuze a ostré protivýpady např. dr. Honzáka poskytují možnost vidět argumenty jedné i druhé strany a tak si formovat úsudek? I čtení názoru, se kterým nesouhlasím, mi pomáhá k formování vlastního názoru. Takto se pouze přesunou jinam, kde žádná diskuze už nebude. Možná bude ta koordinovaná akce (facebook, youtube, Vy) tak úspěšná, že se to přesune tak mimo dosah, že o tom stěží budete smysluplně moct informovat. Navíc to vždy už od Vás bude vypadat jak “hitpiece”. Nikoho, kdo by třeba byl otevřen uvažování o argumentech, které chcete jako médium prezentovat veřejnosti, už nepřesvědčíte. Nepředpokládám, že Vaším jediným cílem není pouze podkuřování již dávno přesvědčeným?
Podzemní řeka je k stále řekou, má sílu a teče. Ostatně i zatrubněný potok při povodni dokáže způsobit velmi nepříjemná překvapení. Zkuste zauvažovat, zda stav naší i globální společnosti právě připomíná krásné pohodové jarní odpoledne, či spíše velmi zamračené počasí se zdvihajícím se vichrem a fialově se barvícím obzorem. A zda není lepší vědět, kde jaký tok teče a kde se dá předpokládat záplava. Zda není na místě provést nějaká rozumná opatření, aby se zabránilo škodám či alespoň k jejich umenšení…

Nedovedu si představit, že by žurnalisté Vašeho formátu a jistě i Vašich kolegů v redakci, toto nevěděli a nepřemýšleli na tom. Zároveň si nedovedu představit, že po dvou vítězstvích prezidenta Zemana ve volbách opravdu na Vaší straně barikády neproběhla žádná sebereflexe… Nepodceňujte tzv. “obyčejné” lidi, té koordinované cenzury si všímají a jen tak nezapomenou. Všímají si i těch mnoha lží, jako je např. ta největší současná o “bezinfekčnosti” očkovaných proti SARS-CoV2, deklamovaných za poslední měsíce jak na běžícím páse právě tzv. seriózními médii, všímají si nechutné podlézavé žurnalistiky, která se snaží zalíbit nekritickým papouškováním politiků.

Druhou, mnohem smutnější, avšak vzhledem k Vašemu vzdělání a jistě vysoké inteligenci, která je k řízení redakce z definice nezbytná, bohužel, mnohem pravděpodobnější možností je, že jste si všech výše uvedených jevů vědomi a naopak to činíte se záměrem roztrhávající se společnost ještě více rozvrátit a vykopat nové a hlubší příkopy, protože to právě křivdy dělají. Takové jednání, je-li úmyslné, je ovšem zločinem vlastizrádným. Nezáleží Vám snad na naší zemi, pro kterou naši předci umírali, když bojovali za svobodnou republiku? Lze snad svoboda nejen naše osobní, ale i radost ze svobody VŠECH našich spoluobčanů něčím vyvážit? Penězi snad? “Slávou?” Pochvalnou SMS od ministra či přímo pana premiéra (“Vystrašiť mutáciou a napíchať!“)?! Nebo se snad jen bojíte, že na Vás budou dělat politici či pan majitel bububu? Je již statečnost žurnalistická i občanská opravdu mrtvá?

Prosím, zvažte ještě jednou velmi dobře svoje rozhodnutí. Cožpak právě veřejná výměna názorů není tím nejlepším pro tvorbu veřejného mínění? Proč se tolik bojíte tzv. dezinformací? Proti pravdivým argumentům nemá lež šanci obstát. Proč poslední dobou dochází k takové personifikaci konfliktů? Proč není možné rozlišit, že občas řekne nesmysl Hnízdil, jindy vypustí šílenost Flégr a jindy naopak tentýž Hnízdil má pravdu a tentýž Flégr navrhuje dobré řešení zapeklitého problému. A i když to vše neustále velmi nevybíravým slovníkem glosuje dr. Honzák, tak je dobře, že tak činí, protože je prostě zajímavou osobností s velkým rozhledem, navzdory tomu, že se někdy ve svém hodnocení třeba mýlí? Nehrajme si proboha na nějakou špatnou verzi novodobé ostrakizace! Jak si vysvětlujete, že v USA bylo možno za druhé světové války poslouchat německý rozhlas? Vyhrál snad Hitler?! Pravdou neochvěje vůbec nic. Ano, někdy nějaký čas trvá, než se prosadí. Ten, kdo hájí pravdu, se však nemůže bát jiných názorů. Zvláště názory mylné musí přece milovat, vždyť na nich člověk nejlépe dokáže krásu pravdy a chatrnost omylu, nepravdy či cílené lži.

Vaším jednáním dáváte najevo, pane šéfredaktore, že si vůbec nejste jistí, že Vámi prezentované postoje, fakta, analýzy a názory jsou pravdivé. Že neobstojí ve svobodné diskuzi svobodných lidí. To je na pováženou. Dalším možným vysvětlením může být bohorovné přesvědčení, že většina občanů jsou idioti, které je nutno zahrnout tzv. správnými názory, samozřejmě pro jejich dobro… Nevím, odkud pocházíte. Já pocházím z vesnice, znal jsem a znám mnoho prostých lidí. I prostí lidé s formálně nízkým IQ a nízkým vzděláním velmi dobře poznají, když se s nimi jedná s despektem. I oni chtěji činit svá vlastní rozhodnutí na základě vlastního uvažování. Nepodceňujte občany naší vlasti, jinak se nám to všem velmi šeredně (opět) vymstí. Jako společnost naprosto kriticky potřebujeme otevřenou debatu. Prosím, kultivujte ji, analyzujte, přinášejte nové nápady, dávejte prostor a slovo zajímavým přemýšlejícím lidem mnoha různých názorů a přesvědčení. Ale neničte tu debatu, necenzurujte, nekádrujte, kdo je a není salonfaehig. Nechte lidi, ať sami rozhodnou. Poskytováním prostoru pro veřejnou debatu, zvlášť pro lidi velmi rozdílných názorů a přesvědčení, můžete společnosti prokazovat výbornou službu.

S úctou a prosbou o opravdu velmi důkladné zvážení všech důsledků Vašeho rozhodnutí o cenzuře a ideálně jeho přehodnocení zdraví

Stanislav Vinopal

P.S. Prosím neplýtvejte časem na nějaké obezličky typu: “náš kodex blogera atd. atd.” Vy víte, že já vím, že vy víte… Je to cenzura (i když si možná někteří členové redakce snad mohli myslet, že oprávněná…). Cenzura je vždy nepřípustná, nejen od státu, ale od všech.

Jan Tománek