Vážený pan,

prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví ČR

Vážený pane ministře,

v nejnovějším vydání časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum (9/2022, ročník 31, strana 3), zveřejnil prezident komory MUDr. Milan Kubek dopis, který Vám adresoval 12. 7. 2022. Mimo jiné v něm píše:

„Skutečnost, že na rozdíl od řady jiných evropských zemí neplatí v ČR žádná protiepidemická opatření, považuji za nezodpovědný hazard. Není možné spoléhat na to, že „zdravotníci zase všechno zvládnou“ nebo že se „epidemie sama přežene“… V této souvislosti Vás naléhavě žádám o odpovědi na následující otázky:

  1. Kdy bude v ČR obnovena povinnost nošení respirátorů (roušek) ve zdravotnických zařízeních, v sociálních zařízeních a v hromadné dopravě?
  2. Kdy bude obnoveno hrazení PCR testů z prostředků zdravotního pojištění pro veřejnost a v jakém rozsahu?
  3. Kdy bude dostupné pro pacienty v ČR antivirotikum Paxlovid?
  4. Kdy bude zahájeno podávání druhých booster dávek (4. dávka očkování)?

Naším cílem není šíření paniky, ale snaha předcházet hrozícímu chaosu a minimalizovat škody. Proto si Vás ještě závěrem dovoluji požádat o přehodnocení Vašeho liberálního přístupu. Po zkušenostech z uplynulých dvou let nemohu označit spoléhání se na to, že různá doporučení bude dobrovolně respektovat dostatečný počet obyvatel k tomu, aby tato doporučení mohla fungovat, jinak než jako naivitu.“

K dotazům, které Vám zaslal prezident Kubek, si dovolím poznamenat:

Ad 1): Řada studií potvrzuje, že plošné nařízení respirátorů šíření epidemie nebrání, nositelům působí zdravotní obtíže. Ze srovnání států s respirátory a bez nevyplynul žádný rozdíl. Odkazy zde:

Ad 2): CR test je pomocnou laboratorní metodou. Jeho pozitivita nevypovídá o tom, zda je člověk nakažený, nakažlivý nebo nemocný. Plošné testování nedoporučuje Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí USA (CDC) ani identická evropská agentura (ECDC). Odkazy zde:

Ad 3): Antivirotikum Paxlovid vyvolává rebound efekt (obnovení příznaků po jeho vysazení, nebrání nové nákaze). Neúčinkuje u lidí do 65 let. Odkazy zde:

Ad 4): John P. Moore, profesor mikrobiologie a  imunologie z Weill Cornell Medicine, NYC a profesor pediatrie P. A. Offit (jeden z největších zastánců vakcín), vyjadřují značné pochybnosti o účelnosti nových boosterů. Odkaz zde:

Vážený pane ministře,

Česká lékařská komora je prestižní stavovskou organizací. Její prezident reprezentuje téměř 57 000 lékařů. Pan prezident Kubek je vzdělaný, starostlivý, zodpovědný. Současně impulzivní, neústupný. Na jeho bedrech leží tíha zdravotnictví, spokojenost lékařů, zdraví pacientů, dohled nad etikou a odborností lékařské profese. Třetím rokem čelí enormnímu stresu. Pro svoje názory je vystaven útokům v osobním životě. Nevybíravým způsobem ho dokonce napadají někteří lékaři. Na počátku pandemie covid si vytvořil jasný názor na její řešení, spočívající v tvrdých lockdownech, plošném nařízení respirátorů, masivním testování a povinné vakcinaci. Psychoterapeutická praxe potvrzuje, že když se člověk v jistém okamžiku emocionálně rozhodne, nadále vybírá jen fakta, která jeho emocionální rozhodnutí potvrzují. Racionální rozhodování pak už není možné, odlišné názory odmítá, jakákoliv kritika jeho emocionální napětí stupňuje, v krajním případě může dojít k panické atace.

Vážený pane ministře, naléhavě Vás prosím, abyste vzal tyto okolnosti v úvahu, k panu prezidentu Kubkovi přistupoval s respektem, pochopením a laskavostí. Před případným osobním setkáním absolvujte druhý booster, PCR test, polkněte dvě tablety Paxlovidu, nasaďte respirátor FFP3 a dodržujte (a)sociální odstup.

V úctě. MUDr. Jan Hnízdil, psychosomatik, Praha 22. 9. 2022