Podnět České lékařské komoře.

Etická komise ČLK

Vědecká rada ČLK

Právní oddělení ČLK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stěžejní úlohou České lékařské komory je dohled nad odborností a etikou lékařské profese. Dovoluji si Vás proto požádat, abyste posoudili a sdělili, zda vakcinace proti Covid, k níž jsou občané motivováni možností výhry v loterii, praktikovaná na nádražích a v obchodních domech:

– je v souladu s odborností a etikou lékařské profese

– zda jsou splněny všechny podmínky pro poskytování zdravotnického výkonu (hygiena, informovaný souhlas, vedení dokumentace…)

– kdo nese zodpovědnost za případné nežádoucí účinky

– zda je tento postup profesně či právně postižitelný (v případě, že ano, přijali odpovídající opatření)

ZDE

Prosím po potvrzení přijetí podnětu. Děkuji. V úctě. MUDr. Jan Hnízdil, Praha, 13. 7. 2021


P. S.
Člověk, který se nechá očkovat na nádraží nebo v obchoďáku, s vidinou výhry tenisek nebo mobilu, nezaslouží, než se nechat očkovat na nádraží nebo v obchoďáku (tenisky a mobil k tomu). Poškozené tenisky, rozbitý mobil nebo nežádoucí účinky vakcíny hlaste na Hlavním nádraží nebo v obchoďáku.

Jan Hnízdil