Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaVatikán oslavuje teorii Velkého třesku a komplementaritu vědy a víry

Sociální sítě

Reklama

https://www.AUTOdoc.CZ

Vatikán oslavuje teorii Velkého třesku a komplementaritu vědy a víry

Vatikánská observatoř uspořádala tento týden speciální astronomický workshop k uctění tvůrce teorie původu vesmíru Velkým třeskem, katolického kněze jménem Georges Lemaître.

Mezinárodní workshop s názvem „Černé díry, gravitační vlny a časoprostorové singularity,“ je navržený k oslavě odkazu otce Goerge Lemaître (vyobrazeného výše spolu s Albertem Einsteinem), astronoma, který první v roce 1927 formuloval teorii Velkého třesku (čili „prvotního atomu“, jak ji nazval) naznačující, že ten rozpínající se vesmír by mohl být vysledován v čase zpětně až k jedinému bodu prvopočátku.

Tato akce běží od úterka do pátku a patří k ní série prezentací o jevech počínaje supernovami až ke kosmickým protuberacím, stejně jako speciální vzpomínky na otce Lemaître a jeho přínosy pro astronomii.

Přes populární předsudky o církvi jako proti-vědecké vyvěrající z neblaze proslulé události s Galileem, historické záznamy naznačují opak. Jak uvedl historik vědy John L. Heilbron z University of California-Berkley: „Římskokatolická církev poskytla více finanční pomoci a sociální podpory pro studium astronomie během těch šesti století od obnovy pradávných učení koncem pozdního středověku do doby osvícenství než kterákoliv jiná instituce a nejspíše více, než všechny ostatní instituce dohromady.

To, co lze říci o astronomii lze říci stejně i o medicíně, fyzice, matematice a chemii. Zrovna tak, jak si křesťanská církev držela pod patronátem umění, tak stejně živě podporovala i vědecká bádání. Řada největších vědců historie – Newton, Pauster, Galilei, Lavolasier, Kepler, Koperník, Faraday, Maxwell, Bernard, Mendel a Heisenberg a mnozí další byli všichni křesťané a několik jich byli kněží.

Sám Velký třesk bývá tak nějak předkládán jako alternativní vysvětlení k židokřesťanskému pojetí stvoření, ale taková dichotomie byla tvůrcům této teorie cizí, ti viděli víru a vědu jako vzájemně se doplňující a Velký třesk jako plně slučitelný s ortodoxním křesťanským chápáním původu vesmíru.

Astrofyzik Robert Jastrow ve své knize Bůh a astronomové napsal, že „astronomický a biblický popis Genesis je vlastně ten samý: ten řetěz událostí vedoucích k člověku započal náhle a prudce v určitý časový okamžik v záblesku světla a energie.“

Nositel Nobelovy ceny Arno Penzias, který byl spoluobjevitelem pozadí kosmických mikrovln, které představují silnou podporu pro Velký třesk, řekl: „Ta nejlepší data, která máme, jsou přesně taková, jaká bych předpověděl, kdybych neměl nic jiného k dispozici kromě pěti knih Mojžíšových, Žalmů a Bible jako celku.

Vatikánská observatoř je jednou z nejstarších astronomických institucí světa, kdy její počátky lze vystopovat k papeži Řehoři XIII., který dal v roce 1578 ve Vatikánu postavit Věž větrů. K novému zřízení astronomické observatoře Vatikánu došlo před 126 lety 14. března 1891 a ta se později přestěhovala do Observatoře Castel Gandolfo u Říma.

Thomas D. Williams

Zdroj: breitbart.com

Loading...

 

Loading...

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Komentáře   

+34 # Lubinen 2017-05-10 12:03
Vatikán definitivně poslal Boha Stvořitele k šipku a veřejně přiznal za koho kope , no to jim to trvalo
pokritcům, satan je ten ke
kterýmu se klaněj a co s tím teď uděláte katolíci,budete následovat Fanouše nebo
Ježíše Krista?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Dědouch1 2017-05-10 14:35
A ten velký třesk, byl prásknutím biče pánbíčkova.
:DDDDD
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Petr001 2017-05-10 19:41
zdravím,

prásknutí "biče", "mávnutím ruky"...je to jedno. Tato teorie říká, že Vesmír má svůj počátek, což je v souladu s tím, že jej Bůh stvořil...

V tomto s papežem lze souhlasit. Už mám ale větší problém s jeho tolerancí k evoluční teorii, více díravé, než ementál 40cítka...:). Proč díravá? Pár argumentů je zde:
www.proc-krestanstvi.cz/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # fujiminavaja 2017-05-12 10:01
cituji:"Tato teorie říká, že Vesmír má svůj počátek" - a kde je počátek toho počátku?....na jeho konci nebo začátku?....neb o....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # John Maxwell 2017-05-10 14:36
„Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.“

Albert Einstein
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Piovarči 2017-05-11 00:21
To je krásny výrok....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # fujiminavaja 2017-05-12 10:02
Albert Einstein poznal tajemno a to mu nedalo spát....nemohl ho totiž převést do tabulek....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pеtkо Коtоv 2017-05-10 12:04
Jsem nevzdelany [...]i blbec, nereagujte na moje nesmyslne vyblitky.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # blu 2017-05-10 12:24
OK
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # cocoa darriba 2017-05-10 13:36
My pastafariáni uznáváme pouze FSM , z něhož vzešlo úplně vše, včetně ragú.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Dědouch1 2017-05-10 14:40
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # peto88 2017-05-10 17:17
Kdo jako nezna tuhle stranku....,,, .www .badatel.net..? ??
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Věra Štimová 2017-05-10 17:23
Církev tím Velkým třeskem jasně říká slovy Františka, že hmota v nestabilním stavu prostě vybouchne. Co se ale týká energie, která je nehmotná, je mimo čas a prostor právě proto, že je nehmotná, prostě a jednoduše vybouchnout nemůže. Ve hmotě je sice ukryto mnoho energie, ale je to energie hmoty, a tak tam jsou frekvence, které nejsou na té výši, kterou má Život, navíc duální život. To znamená, že je schopen se přeměnit plynule z energie do hmoty a obráceně. Ta temná hmota, kterou vědci studují a snaží se ta neutrina, která mají právě tento dualismus, chytit v podzemních pastích, je tím, co jim chybí do rovnice o přeměně hmoty a energie. Pokud by ji dokázali spočítat, rovnice by jim vyšla. Jenže intenzita pocitů, které rovněž patří do nehmotného světa v Duších, je možné na stupnici Duše pouze odhadnout. To, co je nehmatatelné, jenom je to pociťováno, je nezměřitelné. Pocity rovněž mají svou energii a dokáží člověka buď zabít nebo oživit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Věra Štimová 2017-05-10 21:31
Navíc proč asi je láska diagnostikována jako nemoc ? Někomu silně vadí a pokud nenávist nebude diagnostikována jako nemoc, pak láska se postará o to, aby se psychiatři zamilovali.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # fujiminavaja 2017-05-12 10:24
Navíc proč asi je láska diagnostikována jako nemoc? -Aby nám to tu to náboženství fungovalo - je potřeba aby majetek zůstal v rukou církve a ne aby se dědil... ať žijí gayové, lesbičky, travesti... a další zvěrstvo které, je dnes presentováno dětem jako normální; ač proti přírodě---toto by se mělo léčit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # pritGenesisExpo 2017-05-11 19:04
Vesmír nevznikl Velkým Třeskem, nýbrž Velkým Proslovem. Proces vzniku světa nebyl procesem spontánním ani náhodným ani zákonitým ani primitivním - nýbrž rozhodnutým (osobou-Bohem), řízeným a extrémně komplexním. Bible píše jednoznačně, že vše vzniklo SLOVEM BOŽÍM - tj. komunikací - Tvoření Vesmíru byl tedy informační, jazykový proces - ve své podstatě i rozsahu zcela nad-přirozený, protože žádné přirozeno ještě neexistovalo - teprve vznikalo. Písmo Svaté - Bible - jednoznačně oznamuje, že příčinou hmoty a energie je informace - Slovo Boží - jazyk a komunikace - a nikoliv, že se informace, jazyk a život může vyvinout z hmoty neřízenou fyzikální interakcí.

Představa Velkého Třesku je ve své definici naprosto neslučitelná s biblickou zprávou o stvoření, která hovoří jednoznačně o Velkém Proslovu - jedná se tedy o diametrálně odlišné procesy a není možné je ztotožňovat - ani z vědeckého, ani lingvistického ani morálního hlediska. Tohle žonglování se slovy a rafinované posuny ve významech slov a/nebo jejich záměna - vede zákonitě k erozi biblické víry resp. k přijetí víry zcela chybné, která vykresluje Boha lživým způsobem, a tudíž brání člověku navázat živý vztah s Pravým Bohem.

Nikdy jsem nepotkal ani jednoho "křesťana" věřícího ve Velký Třesk a miliardy roků pozvolného vývoje od vodíku k člověku, který by měl úctu k Božímu Slovu a který by bral Bibli opravdu vážně. Tito "křesťané" staví své spasení nikoliv na Božím Slově - na Kristu - nýbrž na svém členství v nějaké církevní instituci, na tradicích svého církevního společenství a případně ještě na nějakých nábožných emocích a vlastních dobrých skutcích. Je to pozoruhodná koincidence - že "křesťané" věřící ve Velký Třesk a miliardy roků pozvolného vývoje od vodíku k člověku - se staví podobně relativisticky i k dalším částem Písma Svatého a svou víru tak rozhodně nezakládají na BOŽÍM SLOVĚ, tak jak přikázal sám Ježíš Kristus, ale na všem možném jiném.

Velký Třesk je z vědeckého hlediska stejně děravá představa jako je spontánní postupný pomalý vznik hvězd a planet, vznik života a přírody z jediné prvotní buňky - to všechno jsou krajně nevědecké představy, které navíc odporují základním pravdám Bible. Velký Třesk nesedí ani fyzikálně, ani informačně, ani filozoficky ani teologicky - je to velmi zcestná představa a je velkým varováním pro všechny lidi, když hlava římsko-katolick é církve takovou představu hájí jako by jí řekl sám Bůh. Je to varování pro všechny lidi a zvláště věřící, protože s tím zákonitě brzy přijdou velmi vážné a velmi bolestné události, které se dotknou nás všech. Proroctví biblických proroků jsou naplňována před našima očima - a přijetí Velkého Třesku je jen jedním velkým kamínkem v této mozaice událostí poslední doby před koncem světa a 2. příchodem Ježíše Krista.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ANALfabet 2017-05-15 10:55
Bolo tu pekne povedane, ze boh musel obetovat svojho jednorodeneho syna aby ludstvo malo este akutaku sancu na zachranu.je mi jedno ci bola maria skutocne panna.ona je svata aj bez nasho modlenia.ona je rodickou a dnesne krestantvo je vlastne moderne pohanstvo-nikam nevedie ani veda ani viera.obidve strany su zaslepene ze nikdo s radu nevytrca a nikdo nic nechape.absolut na oddelenost je dokazom uplnej slepoty dhesnych kvazivedcov a kvaziknazov.jed ni aj druhi zabludili.je treba spojit dve polarity a oslobodit sa od pojmov od utrpenia,ktore stale vyzadujeme.tym si utvarame nase nepochopene zajtrajsky.otoc te sa tvarou k poznaniu,k laske, k prirode, vsetko je jednoduche vsetko plynie cestou najmensieho odporu. Les je husty ale potocik si najde cestu ako lahko prejst skrz.budte ako ta voda,poddajna a milujuca a vsetky odpovede sa rozpustia spolu z otazkami.a ked ustanu aj otazky aj ego,jedine co zostane je blazenost a dovera v nekonecnu prozretelnost ktora je neomylna..uveri t ze boh je vlastne clovekom a clovek zaroven bohom to je spojenie polarit.to je zahodenie pojmov.to je dovera.to je nekonciaca laska...doveruj te Jej...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Top of Page

Podpořte nás

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet, nebo v kryptoměnách BTC, BCH, ETH a LTC, či přes PayPal.

Více informací zde

 

Převodem na účet

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet.

Více informací zde

V kryptoměnách

Podpořit nás můžete pomocí BTC, BCH, ETH a LTC.

Více informací zde

Přes PayPal

Copyright 2018 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: info@ac24.cz

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás