AC24.cz

AC24.czZ domovaTak jako tenkrát, v roce 39. Silné prohlášení k nenáviděnému rozhodnutí Evropské unie

Sociální sítě

Reklama

Tak jako tenkrát, v roce 39. Silné prohlášení k nenáviděnému rozhodnutí Evropské unie

Před 78 lety obsadilo hitlerovské Německo zbytek Československa, začala se psát krutá éra protektorátu. Souvislost s dneškem? Podle někdejšího policejního prezidenta, publicisty a šéfa Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného došlo opět téměř na den přesně ke snaze o odzbrojení obyvatelstva. Nyní ze strany EU.

Po Mnichovské zradě byla ČSR donucena předat pohraniční opevnění a tzv. prodat nacistickému Německu válečný materiál za 648 mil. prvorepublikových Kč (peníze Československo nikdy nevidělo).

A dnes si připomínáme, že uplynulo 78 let od definitivní anexe zemí Koruny české, kdy jsme zcela přišli o armádu i zbytky státní suverenity.

Jak symbolické, že právě v předvečer tohoto temného výročí odhlasoval Evropský parlament omezení obranyschopnosti evropských občanů. A učinil tak v době, kdy Evropská unie a její jednotlivé členské státy nejsou schopny bránit vlastní obyvatelstvo před vnitřním sociálním rozvratem a terorizmem.

Směrnice omezující dosud legální držení některých zbraní je jasně nepřátelským gestem vůči Evropanům. Směrnice není namířena proti nepřátelům ohrožujícím naše životy a majetky, ale její vznik je zjevně motivován strachem zlovolných a neschopných politiků z vlastních voličů. A právem. Není-li Evropská unie schopna bránit ani schengenský prostor, nesmí omezovat evropské občany, kteří se bojí o sebe a své bližní.

Tedy do zbraně, přátelé!

Stanislav Novotný

Loading...

Komentáře   

+70 # abecede 2017-03-15 13:41
EU ovládli psychopati a v národných parlamentoch vyhľadávajú rovnako skazených spojencov.Všetk o je postavené na dobrovoľnom podriadení sa štátov pod diktát eurobyrokratov - všetky vyhrážky národným štátom ( www.hlavnespravy.sk/.../932504 ) sú bezzubé ak štát je v rukách národovcov - patriotov.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+39 # Bujón 2017-03-15 15:14
Jednou spatřil Konfucius u čerstvé mohyly plačící ženu. Na jeho dotaz, proč naříká, odpověděla, že jejího tchána, otce i syna zabil tygr.
"Proč vaše rodina odtud neodešla?" podivil se mistr.
"Protože je tu dobrá vláda," odpověděla žena.
"Vidíš," obrátil se Konfucius ke svému žákovi. Špatná vláda je horší než tygr"
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+45 # josh (xy) 2017-03-15 13:46
Není co dodat
.....Směrnice omezující dosud legální držení některých zbraní je jasně nepřátelským gestem vůči Evropanům. Směrnice není namířena proti nepřátelům ohrožujícím naše životy a majetky, ale její vznik je zjevně motivován strachem zlovolných a neschopných politiků z vlastních voličů. A právem. Není-li Evropská unie schopna bránit ani schengenský prostor, nesmí omezovat evropské občany, kteří se bojí o sebe a své bližní.

Projev generála Jana Syrového 30. září 1938
Občané a vojáci!


Vy všichni dobře víte, že jsem z těch, kteří ve světové válce dobrovolnou jednotou a sebekázní budovali daleko od vlasti národní armádu československou . Víte, že moji druhové ve zbrani dovedli bez váhání obětovat své životy za život národa.

I dnes, jako tenkrát, jde o budoucnost národa a jeho život. Jako voják a jako předseda vlády musil jsem a musím na prvém místě myslet na životy nás všech, miliónů pracujících spoluobčanů, mužů, matek a dětí. Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít. A právě proto, že jsem bojoval a že vím, za jakých předpokladů se vyhrává válka, musím vám říci otevřeně, s vědomím odpovědnosti armádního velitele, že moc, která se postavila v těchto chvílích proti nám, nás nutí uvědomit si její přesilu a jednat podle toho. Nejvyšším cílem mým, jako každého z vás, je zachovat život národa. Tu povinnost jsme přijali z rukou svých předků, kteří žili život těžší než my, protože nesvobodný. Toto poslání musíme plnit s láskou v srdci, ale s jasným rozumem.

Náš úkol v této osudné hodině byl rozvážit vše, vše vidět a vědět jasně, která cesta vede k tomuto nejvyššímu cíli. Jako voják prohlašuji s plným vědomím své odpovědnosti: Je to cesta míru. Cesta míru proto, že půjdeme do nového života s neztenčenými národními silami a vědomím, že tvoříme národně hutnější a proto silnější stát. Než jsem vyřkl tato slova, uvážil jsem vše: veškerou minulost našich zápasů a bojů jsem promyslel v těchto dnech. A z nich jsem čerpal víru, že cesta, kterou vás vedeme, je jedině správná a dobrá, poněvadž je to jediná cesta k práci, ze které vyvstane nová síla našeho národa.

V Mnichově sešly se čtyři evropské velmoci a usnesly se vyzvat nás k přijetí nových hranic, které odloučí německé kraje od našeho státu. Měli jsme volbu mezi zoufalou a bezvýslednou obranou, která by znamenala nejen obětování celého dospělého pokolení, ale i dětí a žen. A mezi přijetím podmínek, které v bezohlednosti jsouce položeny po nátlaku bez války, nemají příkladu v dějinách. Chtěli jsme přispěti míru, rádi bychom byli přispěli, ale nikoli tak, jak to na nás bylo vynuceno. Byli jsme opuštěni. Zůstali jsme sami. Všechny státy evropské, také naši sousedé na severu a jihu stojí ve zbrani. Hluboce vzrušeni uvažovali všichni naši vůdcové spolu s armádou a s prezidentem republiky všechny možnosti, které nám zbývají.
Shledali, že ve volbě mezi zmenšením hranic a smrtí národa je naší svatou povinností zachovat životy lidu, abychom z těchto hrozných dob nevyšli oslabeni a abychom se nikdy nemuseli vzdát vědomí, že náš národ opět se vzchopí, jako se již vzchopil kolikrát v minulosti.

V těchto osudových chvílích musíme vzdát díky naší armádě, jejíž pohotovost zachránila od pohromy samotný národ v jeho svébytnosti. Ustoupit stanovisku čtyř velmocí a přesile vojenské není nečestné.

Splníme podmínky, jež nám byly silou vnuceny. Vyzýváme náš národ a náš lid, aby překonal rozhořčení, své zklamání a svůj bol a aby pomohl zajistit budoucnost v našich nových hranicích. Jsme všichni na jedné lodi a každý nechť pomáhá dovést ji, třeba poškozenou, do přístavu míru.

Hlavní jest, aby mezi námi vládla shoda a jednota, aby do našich řad nevnikl rozkol. Mnozí kol nás očekávají, že by mohli využít našeho vzrušení pro své cíle. Dejte pozor na agenty v cizích službách, kteří chtějí mezi nás vnésti rozkol. Je jich mnoho již zjištěno a zatčeno. Nedejte se zmásti, nedejte se svésti.

V našich rukou je nyní abychom v nových hranicích znovu zbudovali svou národní pospolitost. Pomáhejme všichni udržeti rovnováhu mysli a rozvahu činů. Důvěřujte, že ti, kdož nyní řídí vaše osudy, vykonají svou těžkou povinnost ze všech sil a s krajním sebezapřením.

Náš stát nebude z nejmenších na světě, jsou mnohem menší a jsou zdravé a odolné. Zůstává nám prostor, který dává možnosti dalšího osvětového i hospodářského vzestupu. Budeme sice v hranicích užších, ale budeme sami mezi sebou. Mnohé překážky, jež stály v cestě dobré a pokojné správě státu, nyní odpadnou. Také dohoda se sousedy bude snazší. Naše armáda bude míti nadále své úkoly a bude chránit národ i stát a státi na stráži jako dosud.

Starejme se nyní všichni o to, aby náš stát v nových hranicích vyvstal zdravý a aby jeho občanstvu byl zaručen nový život v pokoji a v plodné práci. S vaší pomocí se nám to podaří. Spoléháme na vás – vy důvěřujte nám.

žalostný pohled,...;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+57 # josh (xy) 2017-03-15 14:11
Když dva dělají totéž, není to totéž;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # .lak 2017-03-16 10:59
Ste to dítě nepustli na píseček rošlapávat bábovičky a to si vypyjete, podívejte se jak týnejdžr zešedivjel.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+19 # Vladimír 2017-03-15 18:22
Takové pravé hrdiny jako byl gen. Syrový dnes naše Země potřebuje jako sůl.......

...na středním Východě se začínají dít věci,které by nikdo nečekal,snad se to dá zase dokupy a budou s toho mít užitek i lidé v Evropě....
lajkit.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+12 # josh (xy) 2017-03-15 18:43
Ano, slova vlastence, hrdiny. Jde o to, aby jsme jednou nemuseli stát a hulákat jako onedy předním "Dejte nám zbraně, dejte nám zbraně! Pak už bude pozdě, jako tenkrát. Dnes by za ty cizácký banky, firmy a vůbec hroudu, která byla kdysi naším majetkem asi nikdo se ani,...a za politiky tuplem. Z domácí scény, ale mají bobky se stoupající gradací, a tak si vybudují armádičku v počtu cca 5 000 vojáčků;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+53 # abecede 2017-03-15 13:57
špinavci ktorí hrajú jedny z prvých huslí v NATO a EU Čechoslovákom už v 1938 dokázali že nás bez okolkov obetujú ....Vysrali sa na nás už vtedy a urobia to zas.... Ich imperialistická minulosť im dnes prináša plody s ktoré ale nútia na zjedenie iným...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+22 # Sirea 2017-03-15 18:50
Oni sa na nás nevy... Sledovali vlastné ciele. Najmä Británia celé storočia podnikala úskoky a intrigy, ako zraziť hlavy dvom mocnostiam na kontinente, ktoré začali byť konkurenciou - pomocou rôznych "menšín," národností, náboženských skupín i národov. Francúzsko a Nemecko v čase obsadzovania Ameriky, Francúzsko a Rusko v čase Napoleona, Nemecko a Rusko v 1SV. Tu dokonca prispeli aj sľubom, že po vyhratej vojne pripadnú Rusku Dardanely a Bospor. A potom s pomocou svojich bankárov za oceánom zaplatili Kerenského (Kernesa) a potom Trockého a jeho bandy... takže Rusku ostala figa borová a ešte prevrat a občianska vojna...
Takže najprv bolo treba nájsť "vychovať" Hitlera (tajomník Rosenfelda- Roosevelta), odpustiť časť dlžôb, poskytnúť úvery!!! budovať fabriky na zbrane. Potom odstúpiť Sudety, po čase celé rozdvojené ČSR, darovať jej zbrane i zlato (a to aj v Londýne!!!) Nemecku, výrobné podniky tak ako v Rakúsku, potom uvoľniť cestu cez Poľsko...a prinútiť Hitlera napadnúť ZSSR - zrejme pod nejakými úvermi...Všetko premyslené! (Teraz tak postupujú yankees, ibaže to nevedia.) Bojujú tiež cudzími rukami (ako Británia pomocou Turkov s Rusmi) - Čečencov (+ Saudov), Gruzíncov, Afgancov, Iračanov, IS, Ukrajincov... A my sme na rane - prví za hranicou!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-24 # limopivo 2017-03-15 15:07
To nařízení je pitomost a česká republika by ho neměla přijímat.

Nicméně srovnávat obsazení Československa se zákazem některých poloautomatický ch zbraní je ptákovina.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+45 # Pokémon 2017-03-15 16:06
blesk.cz/.../...

Eurozmrdi dostali strach, chtějí nás odzbrojit a to ze dvou důvodů. Za prvé, aby náhodou nebyly zbraně použity proti nim samotným, jelikož vědí, že nás serou čím dál víc a za druhé, aby to tady muslimští invazisté měli vyčištěné a zabezpečené proti vystrašenému a nesouhlasnému obyvatelstvu a nebyli tak omezováni v jejich plánované činnosti. Velmi promyšlená finta těch židovských prasat v Bruselu. Ať mi někdo z nich ukáže teroristy, který má platný zbrojní průkaz a je legálním držitelem střelné zbraně. To je, myslím docela zbytečné komentovat. Jistě, teroristé jsou přece uvědomělí lidé a tento zákaz budou jistě respektovat. Zřejmě nás mají za idioty, no možná na západě jim to může projít, tam jsou jejich tupé ovce již srovnané v řadě a čekají jen na porážku, ale Slované mají za ušima a jistě tento hloupý pokus o zničení pudu sebezáchovy odmítnou s patřičným důrazem na absurditu tohoto zrůdného plánu. Chtělo by to už konečně v Bruselu provést čistku podobnou té s českými pány v Praze na Staromáku v roce 1621.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+18 # Sirea 2017-03-15 19:27
Čistka by bola zbytočná, korporácie si tam dosadia iných panákov. Treba sa z toho vysúkať - ale opatrne, budovať si svoje podniky, odkupovať, ak to ide, rozširovať poľnohospodársk u výrobu... Dobre sa poistili - aby nikto nemal na investície. Skúšať úvery v Čine.. meniť postupne zákony...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+14 # Vladimír 2017-03-15 19:45
Sirea přesně můj názor ...pokud si sami nebudeme hospodařit,nikd y nic nebudeme mít.Zavrhnout všechny dovozy co jsou pro nás nerentabilní a v čem múžeme být soběstační.Tímt o podpořit,jak zaměstnanost,ta k kvalitu výrobků.Ty dovážené jsou bez kvality ale jen protěžovány a chváleny zahraničními výrobci pro lepší odbyt.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+25 # contumax 2017-03-15 16:47
Být neozbrojený je jako být bez ruky nebo bez nohy...!!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+34 # George Bart 2017-03-15 17:00
Viděl bych to celé trochu pozitivněji. Z neustálého utahování šroubů vyplívá zcela jasně, že už jsou naprosto podělaný strachy z vlastního obyvatelstva.. Teď záleží na nás. To je celý. Nic víc, nic míň.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+23 # jaho 2017-03-15 18:22
Zcela jednoznačně souhlas,eurobyr okrati strachy serou olej.Kdy zakážou lana a sloupy veřejného osvětlení?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+15 # Věra Štimová 2017-03-15 18:11
Neustálá kontrola nad námi a omezování Čechů, se Unii vymstí. Oni, kteří nezastupují nikoho, nemohou o nikom rozhodovat. To, co vymýšlejí není ani pro jiné země skousnutelné, proto jejich agenda je nefunkční a zbytečná. To, co se tam objeví, je vždy proti nám, tak proč to platit ? Nikdy nikdo z obyvatel Evropy nemůže říci, že je Brusel kdy zastupoval. Žádný politik z Bruselu není ve službách svého národa. Proto Brusel je konečná zastávka autobusu a na konečné se vystupuje a jde se domů. Každý, kam patří.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Lucif 2017-03-15 21:47
Demokracia môže fungovať iba ak vláda nemá monopol na silu = ozbrojený občania musia mať aspoň takú palebnú silu akú má pod kontrolou vláda = políciu+armádu. Tento stav sa skončil v 19. storočí, od 19. storočia sa demokracia používa už iba ako eufemizmus pre korporátny fašizmus. Dnes už u nás fašistické praktiky nepoužíva len vláda, ale už aj súdnictvo - viď slovenský špeciálny súd pre extrémizmus, ktorý si necháva robiť znalecké posudky na extrémizmus súkromnou firmou. A viď Žitňanskej protiústavný zákon o extrémizme, ktorý zavádza prezumpciu viny.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # Monika lkema 2017-03-15 23:51
Je určitě lepši vybrat a přidat se k Číně nežli pod Islamizovaným Německem ! Jejich politici jsou jako fašisti a pokud vyhraje volby knihovník nesenou do Česka i slimáky ! Čina aspoň respektuje Zemana ! A Německo se svoji otevřenou náruči dobre ne dopadne !Jak se říká žádný strom neroste do nebe !
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # oskar 2017-03-16 06:27
Ale ten pocit, že dle našich EU i domácích politiků patříme na ZÁPAD...ten je k nezaplacení ;-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # .lak 2017-03-16 11:04
Kupčíky od veksláků nepředěláš, jednoho si rvou na hrad po švýcarovi zrestituentovy podle rakouských zákonů.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Věra Štimová 2017-03-16 12:48
Zbraně hromadného ničení versus pár flint pro myslivce a sportovní střelce. Co z toho by se mělo zakázat ? EU už rozhodla. Nebude to dlouho trvat a zakáže sama sebe, protože Čína a Rusko jí to rozkázaly. Vykradené USA už do těchto rozhodnutí nebude zasahovat, ať je prezidentem kdokoli. Pro Evropu tak je nyní největším nebezpečím Čína, která má dluhopisy mnoha zemí. Jí stačilo si tyto země prostě koupit. Otázka je ale, zda se jí to vyplatí. Obávám se, že tam nyní z komunizmu přecházejí na kapitalismus s lidskou tváří a ti, kteří dosud vládli si podají ruce s koncem dějin. Navíc ty dluhopisy.nejso u podložené ničím jiným, než papírky s obrázky pyramidy s očkem nahoře. Proto mají cenu jenom toho obrázku.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # josef beran 2017-03-16 15:46
Evropska unie jsou hovada a meli bychom z tohoto spolku podobneho komunismu co nejrychleji vypadnout.Je to banda blbu rizena zidovskymi potentaty z bank ameriky.Co nam to prinasi?Jen same zakazy a placeni.Vymysle ji hovadiny,ale ze by branili krestany pred muslimskymi bandami,to je ani nenapadne.Naopa k.Co s takovym sdruzenim?At jdou do pr......!!!Jose f.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA
Top of Page

Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte | Založeno 2011
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2011–2016 AC24, s.r.o. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás

Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.