„Rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6, iniciované jejím starostou Kolářem, je zřejmě protizákonné, neboť zastupitelé  rozhodli o věcech, které jsou mimo jejich vlastnictví a kompetence," míní dlouholetý zeměměřič nyní ve výslužbě Ludvík Smýkal.

„Socha maršála Koněva stojí na pozemku, který má parcelní číslo č.2114/5, má  výměru 309 m2 a druh pozemku je ostatní plocha/jiná plocha. Pozemek je vedený na listu vlastnictví 877 pro katastrální území  Bubeneč, obec Praha," napsal Ludvík Smýkal.

Na uvedeném LV je mj. uvedeno

Vlastnické právo: Hlavní město Praha ….
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 6,….

Způsob ochrany nemovitosti:
Památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně

Památkově chráněné zemí

Snímek stránky  Nahlížení do katastru s přílušnou informací o pozemku, na kterém je umístěna socha maršála Koněva. 

„Z výše uvedeného vyplývá, že nedávné rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6, iniciované jejím starostou Kolářem, je zřejmě protizákonné, neboť rozhodli o věcech, které jsou mimo jejich vlastnictví a kompetence," upozornil zeměměřič Ludvík Smýkal.

„Vlastní-li pozemek p.č.2114/5 v k..Bubeneč obec Hl.m.Praha, lze oprávněně předpokládat, že je též vlastníkem movité věci na ní umístěné a znázorněné v mapě katastru nemovitostí – sochy maršála Koněva.

O zrušení, příp. změně, způsobu ochrany nemovitosti nerozhoduje Zastupitelstvo Prahy 6, ani její starosta Kolář, ale příslušné orgány státní správy," míní Ludvík Smýkal.