Poslankyně a bývalá ministryně vnitra Finska Päivi Räsänenová čelí obviněním z podněcování k nenávisti vůči menšinám. (Foto: Facebook / Päivi Räsänen)

Kauza odstartovala v roce 2019, když politička uveřejnila na svém facebookovém profilu citát z Bible, který údajně mohl zapříčinit nenávist vůči lidem netradiční sexuální orientace. Poslankyni teď hrozí trest odnětí svobody.

V červnu 2019 někdejší předsedkyně Křesťanskodemokratické strany Finska Päivi Räsänenová vyjádřila svou nespokojenost s tím, že se tamní luteránská církev stala jedním ze sponzorů pochodu Pride, což podle jejího názoru bylo v rozporu s Biblí.

Na fotografii ke svému facebookovému příspěvku přidala List Římanům, který je součástí Nového zákona.

„Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku se ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost,“ zněl uveřejněný úryvek z Bible.

Právě zveřejnění tohoto příspěvku může po dvou a půl letech dostat bývalou ministryni vnitra Päivi Räsänenovou za mříže. Jak uvádějí česká média, finská politička čelí obvinění z podněcování nenávisti vůči menšině, protože uveřejněný text údajně mohl vyvolat nesnášenlivost, pohrdání a nenávist vůči lidem homosexuální orientace.

Dne 24. ledna 2022 finská poslankyně stane před soudem, který jí může uložit pokutu či dokonce trest odnětí svobody.