Světová zdravotnická organizace (WHO) teď oficiálně vyhlásila bůček za stejně nebezpečný lidskému zdraví jako kouření tabákových cigaret. WHO přistoupilo k rozhodnutí vyhlásit veškeré konzervárensky upravené maso (uzené, nasolené, marinované aj.) za „karcinogenní pro člověka“, a to není dobré.

Světová zdravotnická organizace oficiálně klasifikovala konzervárensky upravená masa za karcinogenní už v říjnu 2015. Toto rozhodnutí se podařilo čemusi, co se nazývá Mezinárodní agentura výzkumu rakoviny (IARC), a zakládá se na revizi 800 globálně posbíraných studií.

Ti tvrdí, že uvedená zpráva našla „dostatek důkazů o tom, že konzumace dodatečně zpracovávaného masa způsobuje kolorektální rakovinu.“ Podle zprávy IARC:

„Maso se skládá z četných složek, jako je hemato-železitan. Maso může rovněž obsahovat chemikálie tvořené během zpracování nebo pečení masa.

„Ke karcinogenním chemikáliím, které se tvoří během zpracování masa, patří N-nitroso-sloučeniny a polycyklické aromatické uhlovodíky.

Pečení červeného masa nebo zpracování masa rovněž vytváří heterocyklické aromatické aminy stejně jako jiné chemikálie včetně polycyklických aromatických uhlovodíků, které se rovněž nachází v jiných potravinách a i vzdušných nečistotách.

Některé z těchto chemikálií jsou známy svou karcinogenitou nebo jsou z ní podezírány, ale i přes tyto znalosti, není ještě plné známo, jak riziko rakoviny vzrůstá konzumací červeného masa nebo konzervačně zpracovaného masa.“

To znamená, že to není jen bůček, ale všechno do-zpracované maso, které by mohlo potenciálně vyvolávat rakovinu. Podle Reporting The Truth dospělo WHO k rozhodnutí zařadit bůček do stavu takových dalších notoricky karcinogenních látek, jako je azbest, arzen, cigarety a alkohol. Toto rozhodnutí a celý následný příběh se ve skutečnosti točí kolem bludu: kolem apelu na autoritu, kdy tou autoritou je teď WHO.

WHO, CDC (Centrum pro kontrolu chorob) a další mocenské organizace mají schopnost vyvolat mediální poprask, který se nezakládá na ničem více než na jejich klatbě. WHO nemá žádný poctivý úmysl udržovat lidi zdravé, jako kdyby to byla nějaká altruistická síla, která zajišťuje, aby lidé nemuseli trpět rakovinou. Bylo by dost naivní si myslet, že právě proto existuje.

Kořeny celého toho příběhu spočívají v tom, že WHO a ty organizace zdraví prostě ospravedlňují svou drahou existenci vydáváním varování o věcech, jako je tahle.

WHO má svou povrchovou úroveň, na které se pokouší pro veřejnost vypouštět něco, nad čím bádají, a zkouší ospravedlnit svou existenci občasnými varováními, jak je tohle, a pak má své hlubiny ohledně toho, co dělá a schvaluje, že se s námi dělá, a jaké výzkumy a produkty pro někoho výnosně propaguje a všechny další takové věci.

Není ani moc dobré, když vládní organizace najednou „oficiálně“ začnou nějaké věci uznávat. Když vláda začne „oficiálně“ uznávat nebezpečí tabáku, tak se ve skutečnosti začínají pokoušet páchat zákony, které nedělají nic jiného, než plní kapsy politiků novými daněmi a pro lidi, kteří stejně ty cigarety nepřestanou kouřit, vytváří dodatečnou zbytečnou šikanu. – Reporting The Truth

Pravdou je, že skoro každý ví, že bůček není nic „zdraví prospěšného“. Není to rostlina a je to prorostlé tukem. Není to ta nejlepší potravina pro výživu a kvůli tomu má většina lidí dost zdravého rozumu, že toho zpravidla nezbaští půl kila na posezení i bez WHO a vlády.

Mac Savo

Zdroj: shtfplan.com