Podle nové studie provedené na desítkách milionů Evropanů se záněty srdce vyžadující nemocniční péči vyskytovaly častěji u lidí, kteří byli očkováni vakcínou COVID-19, než u těch, kteří očkováni nebyli. (Foto: Flickr)

Míra výskytu myokarditidy nebo perikarditidy, dvou typů zánětu srdce, je vyšší než v neočkované kohortě a činí 38 případů na 100 000 po obdržení druhé dávky vakcíny postavené na technologii messenger RNA (mRNA) u mužů ve věku 16 až 24 let – skupiny, která je podle studií nejvíce ohrožena tímto stavem po očkování – zjistili výzkumníci zdravotnických agentur ve Finsku, Dánsku, Švédsku a Norsku.

„Tyto dodatečné případy u mužů ve věku 16-24 let odpovídají pětinásobně zvýšenému riziku po komirnatě a patnáctinásobně zvýšenému riziku po spikevaxu ve srovnání s neočkovanými,“ uvedl v e-mailu pro The Epoch Times Dr. Rickard Ljung, profesor a lékař Švédské agentury pro zdravotnické výrobky a jeden z hlavních řešitelů studie.

Comirnaty je obchodní název vakcíny společnosti Pfizer, zatímco Spikevax je obchodní název očkovací látky společnosti Moderna.

Míra výskytu byla vyšší i ve věkové skupině těch, kteří obdrželi jakoukoli dávku vakcíny Pfizer nebo Moderna, které obě využívají technologii mRNA. A míra výskytu byla zvýšena u očkovaných mužů všech věkových kategorií po první nebo druhé dávce, s výjimkou první dávky očkovací látky Moderna u osob starších 40 let a u žen ve věku 12 až 15 let.

Výzkumníci čerpali údaje z národních zdravotních registrů a analyzovali 23,1 milionu osob ve věku 12 let a více. Analýza se týkala údajů od 27. prosince 2020 do výskytu myokarditidy nebo perikarditidy, nebo do konce časového období studie, což bylo 5. října 2021.

„Rizika myokarditidy a perikarditidy byla nejvyšší během prvních 7 dnů po očkování, byla zvýšená u všech kombinací mRNA vakcín a byla výraznější po druhé dávce,“ napsali vědci ve studii, kterou po recenzním řízení zveřejnil časopis Journal of the American Medical Association.

Společnosti Moderna a Pfizer neodpověděly na žádosti o komentář.

Některé předchozí studie naznačily, že riziko zánětu srdce je vyšší u vakcín těchto společností, resp. u některých jejich dávek, než u samotné vakcíny COVID-19.

Jiné došly k opačnému závěru, včetně nedávné nerecenzované studie amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, ačkoli to je jedna z prací, která odhadla vyšší míru zánětu srdce po očkování.

Úřady ve Spojených státech a v mnoha evropských zemích nadále doporučují očkování prakticky každé osobě, která má nárok na očkování, bez ohledu na věk, zdravotní stav nebo předchozí infekci.

Severské země však v roce 2021 zastavily používání vakcíny Moderna u mladých lidí a mladých dospělých kvůli obavám z postvakcinačního zánětu srdce.

Ljung uvedl, že nemůže odpovědět, zda výsledky znamenají, že by někteří lidé měli zvážit pouze jednu dávku nebo žádnou dávku vakcíny COVID-19, protože Švédská agentura pro léčivé přípravky nevydává tento typ doporučení.

V tiskové zprávě propagující studii vědci uvedli, že výskyt zánětu srdce je „velmi vzácný“, a tvrdili, že „přínos těchto vakcín pro snížení rizika závažného onemocnění COVID-19 a úmrtí převažuje nad riziky nežádoucích účinků“.

Dr. Peter McCullough, hlavní lékařský poradce nadace Truth for Health Foundation a kardiolog, který se setkává s pacienty s postvakcinačním zánětem srdce, s tím nesouhlasil.

„V kardiologii se celou svou kariéru snažíme zachránit každý kousek srdečního svalu. Zavádíme stenty, provádíme katetrizace srdce, zátěžové testy, CT angiogramy. Celá hra kardiologie spočívá v zachování srdečního svalu,“ řekl McCullough deníku The Epoch Times.

„V žádném případě bychom nepřijali vakcínu, která způsobí, že byť jen jeden člověk zůstane trvale poškozen na srdci. Ani jednoho. A tato myšlenka, že ‚aha, budeme chtít po velkém počtu lidí, aby utrpěli poškození srdce kvůli nějakému jinému teoretickému přínosu pro virovou infekci,‘ která je pro většinu menší než běžné nachlazení, je neudržitelná. Přínosy vakcín v žádném případě nepřevažují nad riziky.“

Zdroj: theepochtimes.com