Novela zákona navržená členem strany Liga Claudiem Borghiem, předsedou parlamentní rozpočtové komise, má za cíl přesně zjistit, komu patří zlaté rezervy země. (Foto: Wikimedia)

Upřesnění majetkových práv na zlaté zásoby členských států žádají europoslanci Marco Valli z Hnutí pěti hvězd a Marco Zanni z Ligy, který poskytl rozhovor Sputniku Itálie.

Co nám můžete říct o svém návrhu ohledně italských zlatých rezerv?

Salvini chce zbavit zlato kontroly ze strany centrální banky: proč a co řeknou v Bruselu?

Tato otázka vyvolala v poslední době velkou diskusi a musí být vysvětlena. Zákon musí potvrdit, že zlato v Bankitalia patří italskému státu. Žádám také Evropskou centrální banku o potvrzení v souladu se smlouvami, že tato zlatá rezerva je v úschově, a nepatří tak systému centrálních bank EU, tedy není majetkem ani Evropské centrální banky, ani Centrální italské banky. Cíl spočívá ve vysvětlení otázky, jež není jasná, ale má velký význam, protože v Centrální italské bance mají přibližně 2400 tun zlata, což činí 90-100 miliard eur. Bylo by dobré, kdyby tato částka patřila státu a italským občanům, a nikoli bankám, jež jsou fakticky soukromé, i když působí v zájmu společnosti.

Fakticky není jasné, kdo může disponovat těmito rezervami?

Dnes neexistuje zákon nebo pravidla, jež by stanovila přednostní práva držitelů tohoto zlata. Připomenu, že jeho větší část neleží v trezorech Centrální italské banky, ale v zahraničí, v USA a Velké Británii. Ale ani tady není vše průhledné. Bankitalia dostává každý rok od držitelů svého zlata certifikát, podle kterého mají u sebe toto zlato, a jeho množství odpovídá dohodnutému, avšak Itálie nemá ani možnost vykonat inspekční návštěvu, aby prověřila, že tomu tak skutečně je.

Tedy, víme, že nic nevíme…

V podstatě ano. Tím spíš, že máme před sebou příklad Venezuely, která požádala o repatriaci malé části zlaté rezervy, ale narazila na potíže, poněvadž země držitelka uvedla různé příčiny, aby nemusela vrátit peníze. Takže podle mého názoru bude dalším tématem po zjištění majetkového práva právě repatriace, abychom měli možnost přímé kontroly nad italskými zlatými zásobami.

Může být zlatá rezerva na něco v nejbližší době vydána?

Salvini chce znárodnit zlaté rezervy a zrušit centrální banku. Elita má obavy

Takový cíl dnes nemáme. Četné noviny již učinily předpoklad, že toto zlatomůže být investováno do hospodářství, jenže to tak není. Navíc se v Borghiho novele zákona mluví o majetkovém právu státu, nikoli vlády.

Dá se říct, že novela zákona Claudia Borghiho, stejně jako váš požadavek ohledně upřesnění statusu zlaté rezervy, je poselství adresované EU, která nastolila režim, při němž nemají státy stejná ekonomická práva? Jak dnes hodnotíte ekonomické vztahy mezi Itálií a EU?

Tyto vztahy se dají označit za nezdravé. Naše vláda byla vystavena bouřlivé kritice, poněvadž chtěla získat zdroje pro ekonomický manévr, který má pomoci mnohým občanům. Kvůli tomu, že se tento manévr plánoval při nevelkém rozpočtovém schodku, Evropa na nás krutě zaútočila a obvinila z nedodržování pravidel a ohrožení existence eurozóny. Jako příklad země, která dodržuje pravidla a napravuje svoji ekonomickou situaci, uvádějí Španělsko.

Avšak, podíváme-li se na rozpočtový schodek Španělska za posledních 6-7 let, uvidíme, že vždy byl vyšší než 3 %, přičemž Španělsku bylo dovoleno mít v některých letech schodek 5-7 %, jednou dokonce 9 %! Podle stejného principu bylo Francii, kde protestují žluté vesty, dovoleno překročit práh 3 %. Je zřejmé, že různé státy EU nemají stejná práva, když jde o plánování rozpočtu.