Vědci zjistili, že děti, jejichž matky měly během těhotenství v těle zvýšené některé chemické látky, které narušují endokrinní systém, se ve srovnání se svými vrstevníky opožďují z pohledu IQ o sedm let. Výsledky studie jsou publikovány v časopise Environment International. (Foto: Wikimedia)

Některé chemické sloučeniny, které jsou součástí například plastových obalů na potraviny, nápoje a další spotřební zboží, se řadí ke xenobiotikům, což jsou látky, které narušují endokrinní aktivitu u lidí.

Existuje mnoho studií, které ukazují, že zvýšená hladina takových látek, jako jsou bisfenoly, ftaláty nebo pesticidy, v těle těhotných žen může vést k narušenému vývoji nervového systému u novorozenců. Komplexní účinek celé skupiny xenobiotik na vývoj dětí až do školního věku však nebyl dosud studován.

​Testování žen

Vědci z Univerzity Karlstad ve Švédsku společně se svými americkými kolegy z Lékařské školy v Mount Sinai v New Yorku dělali v prvních třech měsících těhotenství celkem 718 ženám testy krve a moči na chemické látky, u kterých se předpokládá, že ovlivňují endokrinní systém (26 látek). Analýzy byly získány v letech 2007 – 2010 na prenatálních klinikách ve městě Vermland ve Švédsku v rámci programu SELMA.

Když děti, které porodily dané ženy, dosáhly věku sedmi let, vědci jim měřili jejich IQ. Ukázalo se, že u těch dětí, především u chlapců, jejichž matky měly v těle vysokou úroveň xenobiotik, byl koeficient inteligence nižší. Co se týče nejsilnějšího vlivu na snížení IQ u dětí, ten má bisfenol F, který se vyskytuje jako součást běžných plastů. Je pozoruhodné, že tuto sloučeninu vytvořili vědci jako bezpečnou náhradu jeho nebezpečného předchůdce – bisfenolu A.

Účinek na vývoj plodu

Na zdraví plodu v časných stádiích těhotenství, které následně podle autorů práce vede k nízkým hodnotám jeho IQ, mají vliv také insekticid chlorpyrifos, polyfluoroalkylové látky v čisticích prostředcích, triclosan přidaný do antibakteriálního mýdla a ftaláty, které se nachází v měkkém PVC a plastech.

Nehledě na to, že některé z uvedených látek jsou vylučovány z těla dospělého člověka poměrně rychle, lze pozorovat jejich krátkodobý účinek na vývoj plodu. Proto těhotným ženám, především v začátcích těhotenství, doporučují odborníci vyhýbat se chemicky agresivním produktům a nahrazovat je organickou obdobou.

Zdroj:  sciencedirect.co