Deník Metro uvádí, že problémem lidstva by mohlo být geoinženýrství, tedy snaha uměle zasahovat do přírodních procesů, například do počasí, ve snaze zvrátit klimatické změny. (Foto: Wikimedia)

Nápadů, jak planetu zachránit, vzniklo už několik. Jednou z možností je například vypouštění solí železa do moří a oceánů. Díky tomu by se prudce začaly množit řasy a ty by mohly absorbovat velké množství oxidu uhličitého. Tím by se zmírnil skleníkový efekt.

Geoengineering monitor popisuje další z nápadů, který zahrnuje vstřikování slané vody vysoko do atmosféry nad arktickou oblastí. Takto vytvořené oblaka by totiž ve vyšší míře odrážely teplo zpět do vesmíru a méně tepla by se dostalo na Zem.

Článek uveřejněný v časopise Environmental Research Letters uvádí další alternativu, a tou jsou speciálně upravené letouny, které by na oblohu vypouštěly sulfáty. Tomuto procesu se říká stratosféře aerosolová injekce.

Nicméně existují důkazy, že tyto nepřirozené jevy se již před zraky veřejnosti v utajení dějí viz naše články k tématu ZDE.

I když je snaha o záchranu planety nezbytná, každý z nápadů má své klady a zápory. I předpověď počasí je mimořádně komplikovaným a komplexním procesem. Přímé zásahy bychom proto měli velmi dobře zvážit.

Další problém představuje fakt, že každý národ má jinou představu o tom, jak dopad klimatických změn zmírnit a jak planetu zachránit. Kromě toho, člověk je ochoten pro moc udělat vše, nebylo by proto překvapením, kdyby jedna ze zemí využila geoinžinierství ve svůj prospěch. Bylo by tak možné záměrně zapříčinit ničivá suchá, záplavy či jiné pohromy.

Co se tedy stane, když se jedna ze zemí rozhodne geoinžinierství zneužít? Pro Metro se vyjádřil Clive Hamilton, profesor z univerzity v Canbeře a přední odborník na klimatické změny.

Pokud se něco stane, člověk vždy hledá viníka, v tomto případě by však bylo téměř nemožné jej určit. Pokud by došlo k extrémnímu výkyvu počasí, neexistuje způsob, jakým by bylo možné rozlišit, zda byla změna způsobena přirozenými změnami, klimatickými změnami, které způsobil dlouhodobý způsob života lidí nebo záměrným zásahem do klimatu.

Severní část Číny totiž trápí suchá a Hamilton říká, že vláda by se mohla rozhodnout pokusit ochladit podnebí zmiňovaným rozprašováním oxidu siřičitého do atmosféry. Tento krok by však mohl způsobit, že Indie a Pákistán přijdou o monzuny a hladomor nastane právě v těchto zemích.

Snaha zabránit takové manipulaci by mohla vyvolat nukleární válku, která by ovlivnila životy milionů lidí. Mnohé země nemají odvahu pustit se do geoinžinierství, minimálně ne oficiálně.

Zdroj:  metro.co.uk