Vědci z McGillovy univerzity zjistili, že starodávní Mayové přispěli k erozi a ochuzování půdy v tropických lesích na poloostrově Yucatán, což je patrné i dodnes. Píše se to v tiskové zprávě uveřejněné na portálu Phys.org.

Je známo, že v 9. století našeho letopočtu prožívala Mayská civilizace silný úpadek, který se projevil rychlým poklesem obyvatelstva, odlivem obyvatel z měst a ničením systémů na zásobu vody.

Vědci se domnívají, že relativně rozvinutá Mayská civilizace zmizela v důsledku ekologické katastrofy, která byla způsobena odlesňováním, rozšiřováním zemědělství a výstavbou měst.

Vědci zkoumali vzorky sedimentů ze dna tří jezer, která se nachází v jižní části Mexika a Guatemaly.

Odborníci určili stáří pozůstatků rostlinných vosků, které byly dlouhodobě uchovávány v půdě ve složení minerálů. Poté výsledky porovnali se stářím zkamenělých rostlin obsažených ve stejných sedimentech.

Ukázalo se, že když Mayové začali s rozsáhlým odlesňováním, rozdíl ve stáří mezi vosky a zkamenělinami výrazně poklesl.

Zásoby uhlíku v půdách, které pěstovali Mayové, prudce klesaly, což způsobilo ztrátu jejich úrodnosti.

Podle vědců jsou důsledky těchto změn dodnes patrné. Půda na poloostrově Yucatán se totiž dosud neobnovila.