Vědci dešifrovali starobylé milostné zaklínadlo na egyptském papyru starém asi 1300 let. Profesor Štrasburské univerzity ve Francii Korshi Dosoo podotkl, že charakteristickou zvláštností tohoto poselství jsou obrazy ptáků, píše časopis Science Alert.

Na kresbě okřídlený tvor zleva jakoby mířil do otevřeného zobáku druhého ptáka, z jehož hlavy vyčnívá něco podobného hřebu.

Kromě toho obklopují živočichy lidské ruce a spojuje je něco, co může být podle Korshiho názoru řetězem nebo penisem, uvádí Science Alert.

Samotné magické zaklínadlo je psáno koptsky, tedy egyptským jazykem, který používala řecká abeceda. Zachovalé fragmenty textu se dají přeložit jako „Volám tě… kdo je Kristus, Bůh Izraelův…".

V dalším úryvku je napsáno „rozplyneš se" a je zmínka o „každém dítěti Adamově".

V třetím fragmentu je řeč o Achitofelovi, který podle židovské Bible zradil krále Davida.

Papyrus tvořil podle všeho jednu stránku velké knihy, a možná, že ho užívali mágové.

Podle Korshiho názoru se zaklínadlo užívalo v tak složitých životních situacích, jako je milostný trojúhelník, nebo když byl muž zamilován do ženy, se kterou se nemohl oženit.

Papyrus se nachází na Univerzitě Macquarie v australské Sidney, je ale záhadou, jak se tam dostal.

Na univerzitě nejsou žádné zápisy o tom, kdo ho prodal nebo daroval, nebo kdy k nákupu došlo.

Zdroj:  sciencealert.com