Dokument, který u americké Komise pro cenné papíry předložila společnost BioNTech, jež vyrábí vakcínu covid-19 společnosti Pfizer, vyvolává bouři. (Foto: Flickr)

Výrobce pracuje na aktualizované verzi séra, která by zahrnovala nejnovější varianty viru, ale další aspekt prohlášení pro Komisi pro cenné papíry a burzy byl pro mnohé překvapením a týká se vakcíny, která se v současné době používá.

„Je možné, že se nám nepodaří prokázat dostatečnou účinnost nebo bezpečnost naší vakcíny, abychom získali trvalé schválení regulačními orgány ve Spojených státech, Velké Británii, Evropské unii nebo v jiných zemích, kde byla vakcína schválena,“ uvádí společnost BioNTech podle agentury Affaritaliani.

Jinými slovy, lék, který byl schválen v nouzovém režimu a podáván obrovskému počtu lidí po celém světě, nemusí mít to, co je třeba ke konečnému schválení.

„Následné odhalení dříve nezjištěných problémů by mohlo mít nepříznivý vliv na komerční prodej výrobku, vést k omezením výrobku nebo ke stažení výrobku z trhu,“ uvedla společnost BioNTech, která s Komisí pro cenné papíry a burzu cenných papírů řešila také otázky nežádoucích účinků a pokrytí očkování proti přípravku covid-19.

„Biontech v oficiální zprávě přiznává, že účinnost a bezpečnost jeho vakcín nelze prokázat,“ útočí senátorka za smíšenou skupinu Bianca Laura Granato, která po zveřejnění výroční zprávy německé společnosti pro americkou Komisi pro cenné papíry předložila ministru zdravotnictví Robertu Speranzovi parlamentní otázku. Snažili jsme se všemi způsoby,“ řekl Granato, „aby italští občané pochopili, co vláda dělá, a ti, kteří to již pochopili a odmítli se podřídit, zaplatili a platí suspendováním z práce a vyloučením z občanské společnosti za pravdu, kterou vždy vyznávali a hájili, za ochranu důstojnosti lidské osoby. Bylo s námi zacházeno jako s pokusnými králíky.“

Zdroj: iltempo.it