Federální agentura pro řešení mimořádných událostí neboli FEMA (v USA, pozn. red.) vydala aktualizované pokyny ke svým webovým stránkám pro informování veřejnosti o připravenosti na jaderný výbuch „Nuclear Explosion“, které obsahují tipy, jak se vyhnout Covidu. (Foto: Flickr / ilustrační)

„Jaderný výbuch může nastat s několikaminutovým varováním nebo bez něj,“ stojí na stránce, která byla aktualizována v pátek.

„Spad je nejnebezpečnější v prvních několika hodinách po detonaci, kdy vyzařuje nejvyšší úroveň radiace. Trvá nějakou dobu, než se spad dostane zpět na úroveň terénu, často více než 15 minut pro oblasti mimo bezprostřední zóny poškozené výbuchem.“

FEMA doporučuje následující kroky k zabránění „významnému ozáření“, mezi které patří: „Snažte se udržovat vzdálenost alespoň 6 stop mezi sebou a lidmi, kteří nepatří do vaší domácnosti,“ a „Pokud je to možné, noste masku, pokud se ukrýváte s lidmi, kteří nepatří do vaší domácnosti.“.

A co víc: „V případě zdravotní nouze zavolejte na linku 9-1-1 a sdělte operátorovi, zda máte nebo si myslíte, že byste mohli mít covid-19. Pokud můžete, nasaďte si masku ještě před příjezdem pomoci.“

„Mnoho lidí již pociťuje strach a obavy z koronaviru covid-19. Hrozba jaderného výbuchu může přidat další stres.“

Mezi nebezpečí spojená s jaderným výbuchem patří např:

  • JASNÝ ZÁBLESK může způsobit dočasné oslepnutí na dobu kratší než minutu.
  • BLASTOVÁ VLNA může způsobit smrt, zranění a poškození staveb ve vzdálenosti několika kilometrů od výbuchu.
  • RADIACE může poškodit buňky těla. Velké ozáření může způsobit nemoc z ozáření.
  • OHEŇ A ŽÁR mohou způsobit smrt, popáleniny a poškození staveb ve vzdálenosti několika kilometrů.
  • ELEKTROMAGNETICKÝ PULS (EMP) může poškodit elektrická zařízení a elektroniku několik kilometrů od výbuchu a způsobit dočasné poruchy ve větší vzdálenosti.
  • FALLOUT je radioaktivní, viditelná špína a úlomky padající z výšky několika kilometrů, které mohou způsobit onemocnění osob, které se nacházejí venku.

FEMA také říká, že pokud jste při výbuchu atomové bomby venku, máte 10 minut po odeznění tlakové vlny na to, abyste našli „nejbližší a nejlepší místo pro úkryt“, protože úroveň radiace je nejvyšší bezprostředně po příchodu spadu.

Ať už ale uděláte cokoli, nezapomeňte si nasadit masku a cvičit se v sociálním odstupu!

Zdroj: zerohedge.com