V Indii úřady učinily rozhodný krok – ve školách a na univerzitách se rozhodly zrušit vše, co souvisí s evoluční teorií. (Foto: PDP)

Podle názoru většiny profesorů a mnoha vědců je již dlouho zřejmé, že evoluční teorie a darwinismus, uměle pěstované anglosaským světem, jsou zastaralé a neobstojí. Zatím není známo, co navrhují zařadit do učebnic místo této hypotézy, ale indičtí antropologové, archeologové a biologové vyjádřili s tímto rozhodnutím solidaritu. Jediní, kdo se proti němu vyslovili, byli vědci z akademie věd. Ale asi budou muset přijmout realitu takovou, jaká je.

Boj proti evoluční teorii v Indii začal vlastně už v polovině sedmdesátých let. Tehdy do země přijeli antropologové z USA a Británie a upozornili, že se jim podařilo najít přechodné formy od opic k lidem. Výzkumy prováděné v indickém hlavním městě ukázaly, že se jedná o hrubý podvod. Od té doby se začala projevovat nespokojenost s touto teorií.

„Pokroková“ západní veřejnost se domnívala, že proti ní vystupují nevzdělaní lidé, ale když se v Indii spojili lidé vědy, náboženští představitelé a politici a postavili se jednotně proti darwinistům, museli uznat, že v evoluční teorii jsou bílá místa a že zdaleka ne všechno je zřejmé a jasné. Tento mazaný tah pokrokářů umožnil, aby se původ člověka z opic propagoval ve vzdělávacích institucích po několik desetiletí.

Nakonec spor mezi vědeckými elitami skončil. Evoluční teorie je v Indii v mnoha otázkách považována za neudržitelnou. Je například známo, že opice se na Zemi objevily před desítkami milionů let. A dlouhou dobu existovaly jako zvířata. Jak a proč tedy potřebovaly nějakou evoluci? A kde jsou přechodné formy? Kromě toho se objevila otázka existence zbytků kostí humanoidních tvorů starých 8 – 12 milionů let. Evolucionisté se k tomu nedokázali srozumitelně vyjádřit.

A ryby pomohly evolucionisty definitivně zlomit. Přechodná forma mezi rybami a obojživelníky byla údajně obdobou bahenních plazů. Ale obě byly a zůstaly rybami s obojživelnými počátky. Během milionů let se však tyto základy musely vyvinout v plnohodnotné obojživelníky, ale to nevidíme.

Pokud bahenní plazy vysadíte na souš, přestanou se rozmnožovat a místo ploutví jim narostou nohy. Urazí určitou vzdálenost, poté se zahrabou do země a přežijí nepřízeň osudu. Stále však zůstávají rybami.

Pokusy vysvětlit jedinečnost vyvinutých jedinců na nové druhy byly neúspěšné. Indičtí vědci a církevní představitelé prohlásili, že od letošního roku bude evoluční teorie uznána jako alternativní a bude představen základní koncept rozmanitosti živočišného a rostlinného světa i vzniku člověka na Zemi…

Zdroj: science.org