Vědci z Chicagské univerzity provedli kvantové simulace, aby modelovali chování vody v extrémních podmínkách, které existují v zemském plášti. 

Vědecký článek byl zveřejněn v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. O vědecké práci se stručně píše v tiskové zprávě na EurekAlert!.

Při příliš vysoké teplotě a tlaku voda projevuje anomální vlastnosti, zároveň se nachází v různých fázích. 

Může být tekutá, když je teplota prostředí 10krát vyšší než bod varu a také v sobě spojovat vlastnosti tekutého a pevného těla.

Vědci modelovali podmínky pomocí superpočítače, zvýšili teplotu a tlak prostředí, ve kterém se nacházejí molekuly vody do měřítek, které jsou 40krát a 100 tisíckrát vyšší, než za normálních podmínek.

V laboratoři není možné provést tento experiment, protože voda vstupuje do chemické reakce s materiálem zařízení.

Vědci dokázali, že při teplotě 1000 Kelvinů (726 °C) a tlaku 11 — 20 megapascalů (MPa) se voda nachází v kapalné fázi a rychle se rozděluje na iony, které se rekombinují. 

Tento proces se uskutečňuje pomocí bimolekulového mechanismu, když je kinetická energie dvou molekul tak vysoká, že se při srážce rozdělí. Iony, které vznikají, hrají roli nosičů náboje, proto je elektrická vodivost vody vyšší, než v normálních podmínkách.

Zdroj:  eurekalert.org