Vědci z USA a Dánska vypracovali podrobnou mapu magnetického pole Jupiteru, včetně jeho části, která se nachází v hlubinách atmosféry. Ukázalo se, že pole je asymetrické a nepodobá se tomu zemskému.

Přesné vysvětlení jeho struktury však dosud neexistuje. Píše se o tom v tiskové zprávě uveřejněné na Science Alert.

Je známo, že magnetické pole Jupiteru je 20 000krát silnější než pole Země, což je mnohem víc, než je rozdíl mezi průměry těchto dvou planet (průměr Jupiteru je asi 11x větší než ten zemský).

Vědci zabývající se planetologií již věděli, že se v magnetickém poli tohoto plynového gigantu nachází neobvyklé struktury, a to kvůli přítomnosti kovového vodíku v hlubinách atmosféry. Jedná se o látku, která je tvořena vysokotlakovým atomem vodíku a má kovové vlastnosti, uvádí Science Alert.

Vědci analyzovali údaje, které získali během osmi letů sondy Juno nad severním a jižním pólem Jupiteru. To umožnilo sestavit mapu magnetického pole, které sahá do hlubin planety až na vzdálenost 10 000 km.

Vyšlo najevo, že vychází z rozsáhlé oblasti na severní polokouli a zasahuje do úzké oblasti, která se nachází na jih od rovníku, na místo známé jako Velká modrá skvrna. Na jiných místech Jupiteru je pole mnohem slabší.

Podle vědců dřívější mapy magnetického pole této obří planety připomínaly mapu magnetického pole Země, které ve velké míře odpovídá dipólu, což znamená, že rozmístění pólů magnetu se shoduje s geografickými póly.

Existují i jiné struktury, které jsou rovnoměrně rozloženy na obou polokoulích. V případě Jupiteru jsou však nedipólní složky soustředěny pouze na severní polokouli. Nicméně žádná z existujících teorií nepředpověděla skutečnou strukturu magnetického pole tohoto plynového obra.

Zdroj:  sciencealert.com