Rada bulharské obce Balčik se rozhodla zakázat stavbu 5G sítí na základě požadavku občanů, informovala Bulharská národní televize. Zákaz bude trvat po dobu jednoho roku. (Foto: Flickr)

Petici proti stavbě 5G sítě podepsalo více než 200 lidí. Podle slov Mariana Popova, který shromažďování podpisů zorganizoval, zatím nebylo dokázáno, že technologie je pro lidi bezpečná. Vyjádřil naději na to, že v jiných obcích bude zaveden stejný zákaz, a že stát provede nezbytné výzkumy, aby bylo zjištěno, zdali je 5G skutečně bezpečná síť z pohledu lidského zdraví.

„V tomto směru existuje poměrně hodně evropských výzkumů, kde jsou náznaky toho, že existuje potenciální škodlivost pro zdraví při delším používání 5G sítí. Proto my si myslíme, že my jako občané nemůžeme náležitě vyhodnotit, zdali je to dobré či špatné pro zdraví lidí. Je lepší počkat, jelikož Bulharsko je zatím daleko od používání 5G sítí na plnou kapacitu. (…) Máme poměrně hodně vědecky podložených materiálů, kde se hovoří o tom, že kmitočty vln mohou vést k poškození buněk lidského organismu,“ řekl Popov.

Místní si myslí, že projít přes nezbytnou testovací periodu má nejdříve Evropa, Bulharsko se k tomu připojí až poté, dodal iniciátor petice.

„Myslím si, že se jedná o spravedlivý požadavek, i z pohledu toho, že Bulharsko nemá žádné nezávislé regulátory. Dát možnost spekulovat na téma nějaké technologie a zneužívat toto téma kvůli své finanční výhodě v nejvíce zkorumpované zemí v EU – myslím si, že je příliš brzy, abychom to dělali,“ řekl člen místní samosprávy Balčiku Vladimir Lafazanskij.

Další člen místní samosprávy, Simeon Gospodinov, naopak vystoupil proti takovému zákazu. Činitel si všiml toho, že ani WHO, ani EU nic neříkali o negativním vlivu této technologie. Podle jeho názoru, k takovému rozhodnutí dospěli proto, že nemají dostatek informací, nebo naopak lidé prodají informacím ze sociálních sítí, kde jsou 5G sítě terčem útoků.

„Já neberu naším spoluobčanům právo mít strach kvůli něčemu novému, co zatím neznají. Já to také neznám, já neznám efekty této technologie. (…) My bude první v zemi, kdo bude mít takové, řekněme, nemístné rozhodnutí, protože se lidé bojí něčeho nového – to je příznak religiózního šílenství,“ dodal Gospodinov.