Spojené státy ve své reakci na návrhy RF týkající se bezpečnostních záruk neodpověděly na tu nejdůležitější otázku – o nerozšíření NATO na východ, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. (Foto: Flickr)

„Pokud jde o obsah dokumentu, je tam reakce, která umožňuje počítat se zahájením seriózního rozhovoru, ale zejména v těch druhotných otázkách. Na hlavní otázku nejsou v tomto dokumentu pozitivní reakce. Hlavní otázkou je náš jasný postoj k nepřípustnosti dalšího rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní, které by mohly ohrozit území Ruské federace,“ řekl Lavrov novinářům.

Spojené státy podle něj záměrně zamlčují potřebu dodržovat zásadu nedělitelnosti bezpečnosti, Rusko to ale nemůže akceptovat.

„Je příznačné, že nyní, když západní kolegové reagují na naše návrhy dohodnout se na právně závazných zárukách v euroatlantickém prostoru, vždy přitom vyzývají k plnění dohodnutých zásad týkajících se bezpečnostní architektury v euroatlantiku. Přitom ale říkají: Znamená to, že NATO má právo se rozšiřovat, neboť nikdo není v právu zakázat členům NATO zvažovat zájem o vstoupení do aliance kterékoli jiné země,“ uvedl Lavrov ve svém komentáři na webu ministerstva zahraničí.

„Zásada, podle níž nelze posilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti druhých, je vědomě zamlčována. Ani Istanbulská ani Astanská deklarace se našimi západními partnery v diskusích o evropské bezpečnosti, které právě probíhají, nezmiňují. Pilně se tomu vyhýbají. Rusko to ale nemůže přijmout,“ zdůraznil ministr.