Americká akademie věd, inženýrství a lékařství zveřejnila zprávu s názvem Hodnocení americké role v produkci globálního oceánského plastového odpadu. (Foto: Flickr)

Podle této zprávy jsou Spojené státy země s největší produkcí plastového odpadu na světě. Zpráva vyzývá americkou vládu k předložení politiky na státní úrovni na řešení vážného problému plastového odpadu.

Podle této zprávy se od 60. let minulého století zvyšuje roční kvantita plastového odpadu ve Spojených státech.

V roce 2016 dosáhla 42 milionů tun, což se umístilo na prvním místě na světě a zároveň to bylo více než součet plastového odpadu všech členských zemí EU.

Stojí za zmínku, že Spojené státy měly v roce 2016 pouze 4,3 % globální populace, což znamená, že Spojené státy vyprodukovaly 130 kg plastového odpadu na obyvatele, což je dvakrát až osmkrát více než mnoho zemí.

Zdroj: nationalacademies.org