Turečtí zákonodárci odhlasovali přijetí zákona, jehož cílem je zabránit „dezinformacím“ v médiích a na internetu, a to navzdory rozšířeným obavám, že toto opatření může potlačit svobodu projevu. (Foto: Flickr)

Zákonodárci z vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) prezidenta Tayyipa Erdogana a Strany nacionalistického hnutí (MHP), které mají dohromady většinu, ve čtvrtek v parlamentu hlasovali pro schválení zákona. Návrh zákona nyní putuje k Erdoganovi ke konečnému schválení.

Zatímco vládní představitelé tvrdí, že velmi kontroverzní zákon je potřebný pro boj proti falešným zprávám a dezinformacím, opoziční poslanci i evropské země a aktivisté za práva médií vyzývají k jeho zrušení.

Mnozí z nich se pozastavili nad článkem 29 tohoto opatření s tím, že může být použit k prosazení cenzury a potlačení svobody slova a také k ohrožení nezávislé žurnalistiky, neboť turecká vláda v současné době kontroluje většinu hlavních zpravodajských médií v zemi.

Článek 29 říká, že lidé, kteří budou shledáni vinnými ze šíření nepravdivých informací na internetu, jejichž cílem je „vyvolat strach a narušit veřejný pořádek“, mohou být potrestáni odnětím svobody na jeden až tři roky. Opatření rovněž stanoví, že pokud jsou k šíření údajných dezinformací používány anonymní účty, mohou být tresty zvýšeny až o polovinu.

Kritici rovněž uvedli, že neexistuje jasná definice „nepravdivých nebo zavádějících informací“ a soudy by mohly zákon zneužít.

Nová legislativa přichází v době klesající podpory Erdogana a jeho AKP před parlamentními volbami v zemi v červnu 2023.

Koalice 22 organizací zabývajících se svobodou tisku uvedla, že návrh zákona má „vágně formulovanou definici dezinformace a „záměru“, a dodala, že „vystaví miliony uživatelů internetu riziku trestního postihu a může vést k plošné cenzuře a autocenzuře před volbami v roce 2023“.

Benátská komise, která radí skupině pro lidská práva Rady Evropy, uvedla, že je obzvláště znepokojena důsledky ustanovení zákona o vězení, „konkrétně mrazivým účinkem a zvýšenou autocenzurou“ před volbami.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) 12. října vyzvalo tureckou vládu, aby nový „dezinformační“ zákon nepřijímala.

Turecký svaz novinářů (TGS), který sdružuje sedm předních novinářských organizací v zemi, odsoudil způsob, jakým turecká vláda při přípravě zákona „konzultovala názor digitálních mediálních společností se sídlem v USA“, ale „nezjišťovala názory novinářských organizací v Turecku, které budou přímo dotčeny“.

„Je základním požadavkem demokracie, aby politici při přípravě takových právních předpisů, které se přímo týkají práva společnosti na získávání a přijímání informací, navázali dialog s předními profesními organizacemi a občanskou společností,“ uvedla skupina. „Porušení tohoto demokratického principu odsuzujeme.“

Güney Yildiz, regionální výzkumník Amnesty International, ve svém prohlášení uvedl, že toto opatření umožní vládě „dále cenzurovat a umlčovat kritické hlasy před nadcházejícími tureckými volbami i po nich pod záminkou boje proti dezinformacím“.

„Nejasně definovaná ustanovení zákona usnadňují další stíhání těch, kteří údajně veřejně šíří „nepravdivé informace“, a mohou vést k tomu, že lidem bude hrozit až tříletý trest odnětí svobody za pouhý retweet,“ uvedl Yildiz a dodal, že opatření otevírá „nové možnosti pro úřady, jak rozšířit drakonický zásah proti svobodě projevu a zvýšit mrazivý účinek, který přináší strach z trestního stíhání“.

Podle světového indexu svobody tisku organizace Reportéři bez hranic pro rok 2022 je Turecko na 149. místě ze 180 zemí.

Zdroj: theepochtimes.com