Trumpov tím zaznamenal prvé súdne víťazstvo. Pensylvánsky súd vo štvrtok rozhodol a nariadil, aby štát Pennsylvania nerátal hlasovacie lístky, kde je nutné overiť totožnosť voliča a neudialo sa tak do 9. novembra, uvádza Fox News. (Foto: Wikimedia)

Podľa štátnych zákonov majú voliči do šiestich dní po voľbách napraviť problémy spojené s identifikáciou totožnosti. Po tom, čo najvyšší súd v Pensylvánii rozhodol, že volebné lístky zaslané poštou je možné prijať tri dni po voľbách, predložila ministerka financií v Pensylvánii Kathy Boockvarová usmernenie, podľa ktorého je možné predložiť doklad totožnosti až do 12. novembra, čo je šesť dní od prijatia hlasovacieho lístka. Toto usmernenie vydala dva dni pred voľbami.

„Súd dospel k záveru, že odporkyňa Kathy Boockvarová ako úradníčka sekretariátu Commonwealthu nemala štatutárne oprávnenie vydávať pokyny pre volebné okrsky, pokiaľ cieľom týchto pokynov bolo zmeniť konečný termín na overenie dokladu totožnosti“, uviedla sudkyňa Mary Hannah Leavittová v súdnom príkaze.

To bolo v súlade s argumentom Trumpovho tímu, podľa ktorého v zákone štátu neexistuje žiadny dôvod na predĺženie termínu identifikácie a že Boockvarová nemala právomoc ho jednostranne zmeniť.

Súd predtým nariadil, aby boli všetky hlasovacie lístky, pri ktorých voliči predložili dôkaz totožnosti medzi 10. a 12. novembrom, oddelené, kým nebude vydaný rozsudok určujúci, čo sa s nimi má robiť.

Leavittová vo štvrtok rozhodla, že tieto hlasovacie lístky sa nezapočítavajú.

Toto je jedna z niekoľkých právnych výziev, ktoré Trumpov tím podal v Pennsylvánii. V piatok je naplánované vypočutie týkajúce sa tisícov hlasovacích lístkov, o ktorých tvrdia, že boli nesprávne spočítané kvôli  chýbajúcim požadovaným údajom.

Tím navyše čaká na akciu Najvyššieho súdu, ktorá sa týka toho, či súd v Pensylvánii konal správne, keď poskytol trojdňové predĺženie pre prijímanie volebných lístkov poštou.

Zdroj: hs.sk