Známý americký publicista a držitel Pulizerovy ceny za žurnalistiku Michael Hiltzik na portálu Los Angeles Times uveřejnil článek, ve kterém sdělil, že The Wall Street Journal stále šíří pseudovědeckou „teorii o úniku COVID-19 z laboratoře“, aby pomluvil Čínu. (Foto: Flickr)

Hiltzik poukázal na to, že The Wall Street Journal se v poslední době stal centrem vypracovávajícím „teorii o úniku COVID-19 z laboratoře“.

Hiltzik řekl, že dva autoři dotyčného článku ve The Wall Street Journal nebyli odborně vzděláni v oblasti virologie. Jeden studuje fyziku, další je výrobce léčiv specializující se na onemocnění prsu.

Ti dva uvedli, že ze čtyř výzkumných článků zjistili „silné důkazy“, které dokazují, že virus COVID-19 byl uměle navrhnut a vyroben, jeden článek s takzvanými klíčovými důkazy byl uveřejněn v autoritativním časopisu „Cell“.

Ale poté, co Hiltzik komunikoval s hlavním autorem tohoto článku, jeho autor jasně uvedl, že ti dva lidé nesprávně popsali výsledky výzkumu, související výzkum „neposkytuje žádné významové stopy pro sledování zdroje Covid-19“.

Další tři články, které zmínil článek uveřejněný v The Wall Street Journal, a které údajně podporují „teorii o úniku COVID-19 z laboratoře“, jsou irelevantnější.

Hiltzik poukázal na to, že zaprvé to vůbec nejsou články, ale veřejné zprávy Světové zdravotnické organizace, která na začátku vypuknutí pandemie Covid-19 přišla do Číny na inspekci; zadruhé, pokud jde o údaje o situaci chřipky ve Wuhanu (Wu-chanu) ve druhé polovině roku 2019, byly už brzo oznámeny ve velkém rozměru a nemohou dokázat žádnou otázku související se zdrojem viru COVID-19.

Nejsměšnější je třetí článek, který citovali. Ten článek byl zveřejněn v březnu roku 2020, v článku bylo jasně uvedeno, „nevěříme, že jakýkoli typ hypotézy založené na úniku viru Covid-19 z laboratoře je rozumný.“

Zdroj: latimes.com