Ruský prezident Vladimir Putin na setkání s členy pracovní skupiny za účelem vypracování návrhů na změnu ústavy uvedl, že smyslem pozměňovacích návrhů k tomuto dokumentu je posílení úlohy občanské společnosti a politických stran.

„Smyslem těchto pozměňovacích návrhů je zajistit další rozvoj Ruska jako právního a sociálního státu, zvýšit efektivitu institucí naší země, posílit úlohu občanské společnosti, politických stran, našich regionů v koncipování nejdůležitějších rozhodnutí, v rozvoji našeho státu,“ uvedl Putin.

Prezident také poznamenal, že se zavedením ústavních změn se Rusko, které zůstane prezidentskou republikou, stane otevřenější, význam a odpovědnost parlamentu vzroste, domnívá se také, že v dnešních realitě je spojení mezi parlamentem a vládou přijatelné.

„Rusko, přestože zůstává prezidentskou republikou, se však stává otevřenější a význam parlamentu roste a interakce parlamentu s vládou se prohlubuje,“ uvedl.
Parlament podle slov ruského prezidenta bude odpovědný nejen za jmenované ministry a poslance a předsedu vlády, ale také za práci, kterou vykonávají, za politiku, kterou vláda provádí.

Když Putin komentoval navrhované změny ruské ústavy, také poznamenal, že navzdory všem změnám si musí prezident zachovat seriózní pravomoc při odstraňování těch úředníků, kteří si neplní své povinnosti, jakož i v souvislosti se ztrátou důvěry.

„Rusko by mělo zůstat současně prezidentskou republikou. Prezident by si měl ponechat vážné pravomoci spojené s možným odvoláním z funkce těch, kteří porušují zákon, kteří nečestně plní své povinnosti a v souvislosti se ztrátou důvěry,“ poznamenal.

Vysvětlil, že se jedná o „absolutně závazný imperativ“, jinak by se Rusko mohlo zcela proměnit v parlamentní republiku, a v tomto multináboženském a multietnickém státě se složitou organizací a obrovským územím by se to stalo „velmi vážnou zkouškou“.

Prezident je přesvědčen, že drtivá většina členů pracovní skupiny a Rusů se tohoto postoje drží.

Ohledně myšlenky priority ústavy před světovým právem Putin uvedl, že Rusko se nebude lišit od ostatních zemí, které již toto rozhodnutí učinily.

„To vůbec neznamená, že se například vyhýbáme situaci, kdy má mezinárodní smlouva přednost před jinými zákony Ruské federace, ale nikoli ústavou.

Pokud je jakákoli dohoda v rozporu s ústavou, neměla by být uzavřena, a pokud byl učiněn závěr a zjistili jsme, že došlo k porušení ústavy, nebude fungovat na území Ruské federace,“ vysvětlil ruský prezident.

Změny ruské ústavy mohou být přijaty před koncem jarního zasedání, řekla ve čtvrtek novinářům předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenková.

Zdůraznila, že v Rusku proběhne hlasování o ústavních změnách navržených prezidentem, které umožní vyslyšet názor občanů. Hlasovaní bude rozhodující při konečném schválení tohoto dokumentu, dodala Matvijenková.

„Všechny rozumné návrhy, nové nápady budou brány v úvahu při dokončování návrhu zákona,“ řekla.

Předsedkyně rady také odhalila, že pracovní skupina na přípravu návrhů na změnu Ústavy RF představovala mnoho známých veřejných osob a tvůrců veřejného mínění.

Zdroj: snews.com