Bukové háje mohou úplně zmizet z tváře Severní Ameriky v nadcházejících letech kvůli šíření tajemné choroby, která zabijí nejmladší stromy ve věku 2-3 let. (Foto:

Znepokojivé výsledky pozorování jejího šíření byly prezentovány v časopise Forest Pathology.

„Ještě není jasné, kde a jak se toto onemocnění rozšiřuje, ale existují všechny známky, že bude následovat cestu invaze brouků a náhlou smrt dubů.Obě tyto epidemie začaly pomalu a nepostřehnutelně, ale pak se rychle rozšířily Zdá se, že jsme právě v této fázi," řekl Pierre-Luigi Bonello z Ohio State University (USA).

Takzvané invazivní druhy zvířat pronikající do nových území a kontinentů v důsledku nevědomé „pomoci" lidí se nedávno staly jedním z hlavních problémů ekologie celé planety.

Například ohniví brazilští mravenci v USA asi před 70 lety vyvolali ekologickou katastrofu. Rychle zničily několik druhů hlemýžďů a výrazně snížily počet dalších druhů hmyzu a dokonce i savců.

Tyto problémy se netýkají pouze zvířat, ale i rostlin. Výsadba citrusových rostlin na celém světě je dnes kosena východoasijskými bakteriemi Candidatus liberibacter, které se rozšířily po celé Zemi v polovině minulého století. „Invaze" mandelinky bramborové do SSSR a dalších zemích socialistického bloku v šedesátých letech byla velkou tragédií pro zemědělství.

Dva nedávné příklady takových ekologických tragédií znamenaly téměř úplné zničení některých poddruhů jilmů, a topolů v USA hmyzími „diverzanty“ zlatých brouků a můr z ruského a čínského Dálného východu. Celková škoda jejich invaze může dosáhnout několika set milionů dolarů.

Bonello a jeho kolegové přidali další druh stromů k počtu „ekologických obětí světového obchodu", když odhalili tajemnou epidemii údajně bakteriálního původu, která postihla tisíce buků v jižní Kanadě a přinejmenším ve čtyřech státech ve Spojených státech.

Vědci předpovídají transformaci Země na „skleník"! 

Její první stopy, jak říká ekolog, byly objeveny v severovýchodním Ohiu asi před šesti lety. Jak si všimli místní obyvatelé, listy některých buků se začaly zvláštním způsobem měnit. Na jejich povrchu se objevily tmavé pruhy, které postupně vyplňovaly celý prostor mezi žilkami. Když byl tento proces dokončen, listy se zčernaly a zemřely, což vedlo ke smrti stromu asi tři roky po infekci, u mladých, a v šestém roce u nejstarších a největších buků.

Zpočátku ekologové věřili, že buky neumírají kvůli nemoci, ale kvůli špatné situaci v oblasti životního prostředí v této části státu a nevěnovali příliš pozornost této nemoci. Teprve před třemi lety začali vědci vážně studovat tento problém, a poznamenali, že duby začaly hromadně v desítkácj vymírat v dalších částí Ohia a v sousedních státech.

Při sledování šíření onemocnění za posledních pět let ekologové zjistili, že se podařilo proniknout do tří sousedních států a do Kanady. Navíc vědci očekávají, že v 30 dalších oblastech Spojených států již existují základy infekce.

Navzdory skutečnosti, že tato infekce nejvíce ovlivňuje americký poddruh buků, může, jak ukazují pozorování Bonella a jeho kolegů, proniknout do listů evropských a asijských stromů. To znamená, že se může šířit po celém Starém světě a získat globální charakter v nadcházejících letech, bijí vědci na poplach.

Zdroj: pz.czonlinelibrary.wiley.com