Web amerického vědeckého časopisu Cell publikoval „Přehled o původu SARS-CoV-2“, jehož hlavním argumentem je, že „mezidruhový přenos ze zvířat je nejpravděpodobnějším zdrojem nového koronaviru.“ (Foto: Flickr)

Uvádí se, že tento přehled o původu nového koronaviru, jehož spoluautory je několik vědců, se domnívá, že „nový koronavirus nepochází z laboratoře, ani nejde o záměrně vyrobený virus, ale o produkt přirozené evoluce“.

Netopýří hostitel nebo mezihostitel nového koronaviru proto dosud nebyl objeven. Může to být proto, že nebyl nalezen správný druh nebo populace zvířat pro odběr vzorků, nebo se mohlo stát, že virus předcházející novému koronaviru má „nízkou prevalenci“.

Přezkum zdůraznil, že sledování zdroje viru je obtížný úkol a zvířecí původ mnoha virů dosud nebyl stanoven. Možný netopýří původ epidemie SARS-CoV v roce 2003 nakonec virologové zjistili po více než deseti letech výzkumu.

Na konci přehledu vědci dospěli k závěru: „Přestože nelze zcela vyloučit možnost náhodného úniku nového koronaviru z laboratoře, ve srovnání s velkým a častým kontaktem mezi zvířaty a lidmi v obchodu s volně žijícími živočichy, je „teorie úniku viru z laboratoře“ téměř nemožná. Svět by měl plně prozkoumat živočišný původ nového koronaviru prostřednictvím spolupráce a seriózního kolaborativního výzkumu, jinak svět zůstane zranitelný, když bude v budoucnu čelit stejné epidemii způsobené lidskými aktivitami.“