Pan Štefan Harabin kandiduje na post prezidenta Slovenské republiky. Nemá podporu mainstreamu, ale stojí za ním lidé, kteří se drží zdravého selského rozumu. Je to normální, zralý a erudovaný muž stojící na straně občanů Slovenska.

Harabin v minulosti působil mimo jiné 2x jako předseda Nejvyššího soudu SR, jako místopředseda vlády i ministr spravedlnosti Slovenské republiky. Dnes kvalifikovaně komentuje slovenskou politiku, právní lapsy všeho druhu, stav právního řádu, eurounijní právo a nejrůznější postupy proti slovenským národním zájmům.

Dovoluji si vám, vážení čtenáři, zprostředkovat čerstvý a nanejvýš praktický a inspirativní dopis, kterým pan Harabin roztomile inspiruje také generálního prokurátora Slovenské republiky Jaromíra Čižnára.

Činím tak zejména proto, jelikož naše vláda tzv. Globální pakt OSN zatím odmítla. A hle: kolik jen Jidášů se u nás vyrojilo při hopkání kolem 17. listopadu.

Pokochejte se, prosím!

Štefan Harabin:

„Toto som dal pán prokurátor pre Vašu informáciu a procesnú potrebu dnes na facebook.

Milí priatelia,

Čižnár už dávno mal pripraviť návrh zatykača na Lajčáka za zradu Slovenska a slovenských občanov spočívajúcu v presadzovaní  Globálneho paktu OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorý v konečnom dôsledku likviduje samostatnosť a suverenitu Slovenska, našu rodinu a kresťanskú morálku a hodnoty.

Z obsahu včerajšej relácii Informačná vojna sa dozviete ako Lajčák klame a nevie odôvodniť konkrétne záväzky v Pakte, ktoré sú zjavne v rozpore s našou ústavou a našimi zákonmi.

Ide o nasledujúce Lajčákove právne anomálie:

-trestať slobodu slova, že budeme robiť migrantom reklamu, že budeme hovoriť iba o údajných pozitívach migrácie a súčasne zakážeme informovanie verejnosti o negatívnych faktoch s tým spojených,

-iniciatívne vyhľadávať a presviedčať ľudí, aby mali záujem o prisťahovanie na Slovensko,

-podporovať migrantov nezávisle na tom, či sú utečenci alebo ekonomickí migranti, čo je v rozpore s medzinárodným a našim právom,

-zvyšovať kapacity na prijímanie migrantov, vopred si zisťovať, kto k nám prichádza, aby sme ich na hraniciach nezdržiavali,

-nepovažovať za trestné ilegálne prekročenie našich hraníc,

-propagovať a podporovať migráciu a multikulturalizmus ako prospešné javy,

-učiť migrantov ako ich nelegálnu migráciu legalizovať,

-že budeme aj tranzitnou krajinou,

-organizovať komplexné programy pre migrantov ešte pred ich vycestovaním na Slovensko,

-prenasledovať ľudí, ktorí sa boja migrantov, teda ktorí majú akoby xenofóbiu,

-prenasledovať prípady prejavov rasizmu iba voči migrantom, akoby rasizmus zo strany migrantov a nenávistné prejavy voči domácemu obyvateľstvu vôbec neexistovali,

-podporovať médiá, ktoré propagujú migráciu a na druhej strane nepodporovať médiá, ktoré sú k migrácii kritické,

-migráciu plánovať a začleniť plány migrácie do miestnych, štátnych a regionálnych programov rozvoja spoločnosti a ďalšie.“

Poznámka:

Slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák usiluje taktéž o prezidentské křeslo. Na rozdíl od Štefana Harabina má velkou podporu nadnárodních struktur a protinárodních médií, neb stojí za Globálním paktem OSN. Mimo jiné působil také ve funkci předsedy Valného shromáždění OSN.

Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií