FBI odhalila, že americká vláda věděla, že Adolf Hitler žije v Andách v roce 1984, tedy dlouho po skončení druhé světové války. (Foto: Twitter)

Posledních 70 let byl svět přesvědčován, že Hitler zemřel sebevraždou ve svém podzemním bunkru 30. dubna 1945. Podle oficiální historiografie bylo jeho tělo objeveno a identifikováno Sověty předtím, než bylo vráceno do Ruska.

Lhali Sověti?

Po zveřejnění těchto dokumentů FBI to vypadá, že nejznámější vůdce historie uprchl z Německa a žil poklidným životem na úpatí And v Jižní Americe.

A jako by tyto zprávy nebyly dostatečně bizarní, nedávno se objevila fotografie, která údajně ukazuje 95letého Hitlera, jak v roce 1984 pózuje se svou přítelkyní v Brazílii.

Dokumenty dokazující, že Adolf Hitler a Eva Braunová uprchli do Argentiny v ponorce

Zveřejněné spisy FBI tvrdí, že Adolf Hitler unikl ponorkou do Argentiny, kde na konci druhé světové války žil na přísně střeženém ranči a trpěl astmatem a vředy.

Překvapivý svazek spisů ukazuje, že FBI J. Edgara Hoovera má tajné spisy o útěku Adolfa Hitlera ponorkou do Argentiny.

Zveřejněné dokumenty FBI ukazují, že sebevražda Hitlera a Evy Braunové byla nejen fingovaná, ale že nechvalně proslulému páru možná pomohl sám ředitel OSS Allen Dulles.

Dokument FBI z Los Angeles odhaluje, že agentura dobře věděla o záhadné ponorce, která plula k argentinskému pobřeží a vysadila vysoce postavené nacistické představitele. Ještě překvapivější je skutečnost, že FBI věděla, že ve skutečnosti žije na úpatí And.

Kdo je tajemný informátor?

V dopise z Los Angeles adresovaném FBI v srpnu 1945 neznámý informátor souhlasil s výměnou informací za politický azyl. To, co agentům sdělil, bylo překvapivé. Informátor nejenže věděl, že Hitler je v Argentině, ale byl jedním ze čtyř potvrzených mužů, kteří se setkali s německou ponorkou.

U argentinského pobřeží se prý vylodily dva ponorkové čluny a na palubě druhého z nich byl Hitler s Evou Braunovou. Argentinská vláda bývalého německého diktátora nejen přivítala, ale také mu pomohla se ukrýt. Informátor poskytl nejen podrobné pokyny k vesnicím, kterými Hitler a jeho skupina projížděli, ale také věrohodné fyzické údaje o Hitlerovi. Ačkoli informátor není v dokumentech FBI ze zřejmých důvodů nikdy jmenován, byl dostatečně důvěryhodný na to, aby mu někteří agenti uvěřili.

FBI se snažila utajit místo Hitlerova pobytu. Ani s podrobným popisem a pokyny FBI tyto nové stopy nesledovala. I když byly k dispozici důkazy ukazující německou ponorku U-530 na argentinském pobřeží těsně předtím, než byla definitivně obklíčena, a mnoho očitých svědectví o vysazení německých úředníků, nikdo to nevyšetřoval.

Důkazů se našlo ještě více:

Spolu s dokumenty FBI obsahujícími svědectví očitých svědků o místě Hitlerova pobytu v Argentině se objevují další důkazy, které ukazují, že Adolf Hitler a Eva Braunová v tomto bunkru nezemřeli.

V roce 1945 informoval námořní atašé v Buenos Aires Washington, že Hitler a Eva Braunová s největší pravděpodobností právě dorazili do Argentiny. To se shoduje s pozorováním ponorky U-530.

Další důkazy poskytují novinové články o stavbě vily v bavorském stylu na úpatí And. Architekt Alejandro Bustillo psal o svém návrhu a stavbě Hitlerova nového domu, kterou financovali bývalí bohatí němečtí přistěhovalci.

Nezvratný důkaz, že Hitler uprchl:

Nevyvratitelný důkaz o tom, že Hitler přežil pád Německa, leží pravděpodobně v Rusku. Poté, co Sověti obsadili Německo, byly Hitlerovy údajné ostatky rychle ukryty a odeslány do Ruska, aby je už nikdy nikdo neviděl. Až do roku 2009, kdy archeolog Nicholas Bellatoni dostal od státu Connecticut povolení provést test DNA na jednom z nalezených fragmentů lebky. To, co objevil, vyvolalo reakci ve zpravodajských a vědeckých kruzích.

Nejenže se DNA neshodovala se zaznamenanými vzorky, o nichž se předpokládalo, že pocházejí od Hitlera, ale neshodovala se ani se známou DNA Evy Braunové. Otázka tedy zní: co Sověti v bunkru objevili a kde je Hitler?

Dokonce i bývalý generál a prezident Dwight D. Eisenhower napsal do Washingtonu. Nejen generál Eisenhower byl znepokojen Hitlerovým konkurenčním zmizením, své obavy vyjádřil i Stalin. V roce 1945 citovaly noviny Stars and Stripes tehdejšího generála Eisenhowera, že existuje reálná možnost, že Hitler žije bezpečně a pohodlně v Argentině.

Je to možné? Vzhledem ke všem nově nalezeným důkazům je možné, a dokonce pravděpodobné, že Hitler nejenže z Německa uprchl, ale že mu v tom pomáhaly i mezinárodní zpravodajské služby. Zveřejněné dokumenty FBI dokazují, že o Hitlerově přítomnosti v Argentině nejen věděly, ale také ji pomáhaly utajit.

Uprchl Hitler do Argentiny? Odpověď zní ano. Ale většina toho, co se nám říká o „historii“, je falešná.

Zdroj: vault.fbi.gov