Nová várka poněkud mrazivých telefonních hovorů odhaluje, že k odebírání orgánů živým stoupencům Falun Gongu (Fa-lun Kungu) stále dochází, a to v rámci celé Číny, v předních transplantačních centrech. (Foto: Wikipedia)

Rozhovory s lékaři z 12 transplantačních nemocnic v Číně ukazují, že takovýto „obchod“ je v těchto zařízeních „normální“: Žádný z lékařů, všichni přední čínští transplantologové, neprojevil překvapení nad otázkou, zda jsou orgány odebírány od následovníků meditační praxe Falun Gong.

Telefonáty jsou nejnovějším výzkumem dokumentujícím nucené odebírání orgánů v Číně, které se vyvinulo v rámci pronásledování duchovní praxe Falun Gong, známé také jako Falun Dafa.

Okamžitá přiznání

Telefonáty se uskutečnily v průběhu několika posledních měsíců a prováděl je Dr. Wang Č'-jüan, předseda Světové organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu (WOIPFG). Ten v telefonních hovorech vystupoval jako příbuzný pacienta, který potřebuje transplantaci jater nebo jiného orgánu.

„Toto kolo šetření se uskutečnilo od 19. října do 2. prosince 2018 a bylo v něm zahrnuto 16 lékařů z 12 čínských nemocnic,“ uvedl Wang, který působil na vedoucí lékařské pozici ve vzdušných silách čínské Lidové osvobozenecké armády a později jako histologický výzkumný specialista na Harvardské lékařské fakultě.

Ve zprávě vydané WOIPFG je z nahrávek telefonních hovorů patrné, že ze 16 lékařů, kteří s Wangem hovořili, 11 lékařů z devíti nemocnic okamžitě přiznalo, že transplantované orgány pocházejí od následovníků Falun Gongu. Ostatních pět doktorů buďto nepopíralo, že orgány pocházejí od lidí praktikujících Falun Gong, nebo se odpovědi na otázku vyhnuli.

„Dvanáct nemocnic zahrnuje oblast od severu, Pekingu a Tchien-ťinu, až na jih po Šanghaj, Nan-ťing a Kuang-čou. „Vyšetřovaní lékaři jsou všichni generální ředitelé nebo ředitelé špičkových čínských transplantačních nemocnic. Mnozí z nich zodpovídají za celostátní projekty v oblasti transplantací orgánů.“

Nikdo z lékařů však neprojevil žádné překvapení nebo zlost, když se jich vyšetřovatel pod identitou „příbuzného“ zeptal, zda orgány pocházejí od lidí praktikujících Falun Gong, jako by transplantování orgánů ze živých příznivců Falun Gongu bylo něčím běžným. 

Kromě toho, že Wang používal identitu příbuzného, představoval se také jako zástupce ředitele Úřadu pro udržování stability patřící pod Komisi pro politické a právní záležitosti provincie S'-čchuan. Tento fakt zřejmě povzbudil kontaktované lékaře, aby byli otevřenější než za jiných okolností. 

Komise pro politické a právní záležitosti je organizace zodpovědná za pronásledování Falun Gongu. Coby vysoce postaveného úředníka by transplantologové Wanga posuzovali jako někoho, kdo má dobré znalosti o nucených odběrech orgánů a navíc snad i měli pocit, že hovoří se svým „spoluviníkem“, tedy pokud by tuto praxi chápali jako zločin.

Podle vyšetřovatelů je pro nemocnice a lékaře důležité udržovat dobré vztahy s členy komise, protože je to právě komise, kdo jim může zajistit přísun orgánů od vězněných následovníků Falun Gongu.
 

ezgif.com-webp-to-jpg

Laptop Dr. Wang Č'-jüana, prezidenta Světové organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu, při záznamu telefonátu jednomu transplantologovi v Číně, New York, 2. listopadu 2018. (Screenshot/NTD)

Transplantace jater bez ischémie

Sedm z kontaktovaných lékařů potvrdilo, že odběry orgánů a transplantace jsou prováděny přímo v jejich nemocnicích. 

Ve Evropě, Americe či jinde ve světě, kde mají plně vyvinutý systém dobrovolného dárcovství orgánů, je zřídkavé, aby někdo zemřel ve stejné nemocnici, kde na jeho případný orgán čeká odpovídající pacient. Jednalo by se spíše o šťastnou shodu náhod.

V Číně, jejíž dobrovolný systém dárcovství orgánů byl zaveden pouze nedávno a navíc bez  výrazného úspěchu, je dnes rozšířená praxe odběru a transplantace orgánů v rámci téže nemocnice podezřelá. Naznačuje, že lékaři by mohli zabíjet „dárce“ tím, že jim vyjmou orgány. 
 

Wang-Zhiyuan-1200x1110

Dr. Wang Č'-jüan, předseda Světové organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu, hovoří na fóru v Capitol Hill ve Washingtonu 26. května 2016. (Gary Feuerberg / Epoch Times)

Zvláště je podezřelé, aby se jeden z lékařů chlubil možností „transplantace jater bez ischémie“.

Ischémie je nedokrevnost čerstvě okysličené krve do orgánu, což zahrnuje i významnou otázku pro transplantaci, a to vypořádání se s otázkou ischemického času, to je čas, kdy je orgán bez této krevní zásoby, což má dopad na přijetí orgánu v těle příjemce, přežití příjemce či celkový výsledek zákroku.

U většiny transplantačních operací ve světě, jakmile je orgán k dispozici, je uchováván v chladícím boxu, v konzervačním roztoku a ledové drti. Během této doby nedochází k přítoku teplé okysličené krve do orgánu a tomu se říká „studená ischemie“.

Existuje také další měření ischemického času, nazývaného „teplá ischemie“, což zahrnuje dobu, po kterou je orgán v těle, ale nedostává se mu čerstvě okysličené krve (obvykle proto, že je srdce zastavené). Doba teplé ischémie končí, když je orgánem prohnán studený roztok a orgán je poté rychle extrahován a vložen do ledu, kde čeká na transplantaci do nového hostitelského těla.

Játra, stejně jako srdce a plíce, jsou obzvláště citlivá na ischemické poškození a k zajištění úspěšného štěpu vyžadují určitý minimální teplý ischemický čas.

Záznamy telefonních hovorů

Následující rozhovor je z 16. listopadu mezi Wangem a Che Siao-šunem, zástupcem ředitele První přidružené nemocnice Sunyatsenské university v jihovýchodním městě Kuang-čou:

Wang: „Zmínil jste, že máte novou technologii, která může zkrátit čas teplé ischémie, je to tak?“

Che Siao-šun: „Ano, takovou máme ... Ve skutečnosti se však nejedná o zkrácení času, je to (není rozumět).“

Wang: „Ach, opravdu? To znamená, že už žádná teplá ischémie není, správně?“

Che: „Ano, ano. Vždy provádíme [orgánové] transplantace, jestliže mají játra v průběhu celého procesu nepřetržitý krevní oběh.“

Wang: „Oh, provedeno vždy, když je krevní oběh. Jak té vaší technologii říkáte?“

Che: „Nazýváme to „bez ischémie“. Nedochází při tom k žádné ztrátě krve, takže se to nazývá „transplantace jater bez ischémie“.

Wang: „Oh, dovolte mi si to s vámi ještě jednou potvrdit. Takže orgány, které v současné době používáte, jsou všechny od praktikujících Falun Gongu, kteří jsou zdraví. Takže jsou to velmi zdravé orgány, že ano?“

Che: „Hm, ano. Není třeba proplachovat [orgány] ledovou vodou nebo je uchovávat v ledu. Všechny takové postupy lze vynechat!“

Wang: „To dává smysl. Jelikož jsou tedy orgány od praktikujících Falun Gongu velmi dobré a navíc není problém s teplou ischémií, výsledek je potom ještě lepší.“

Che: „Správně, správně.“

Podle Wanga je „transplantace jater bez ischémie“ možná pouze za podmínky, kdyby se jednalo o odběr orgánů ze živých lidí.

To, že lékaři neměli žádný problém potvrdit, že odběr orgánů se odehrává v nemocnici, aby se zajistila „kvalita orgánů“, ukazuje, že v nemocnicích stále dochází k odebírání orgánů „zaživa“, tedy k zabíjení lidí pro jejich orgány.

„Můžeme je mít velmi brzy, třeba hned zítra“

Na otázku, jak brzy mohou být provedeny transplantace, většina lékařů přislíbila během jednoho až dvou týdnů, přičemž nejdelší čekací doba byla dva měsíce a nejkratší „velmi brzy, třeba zítra“.

Wang provedl 18. listopadu také rozhovor s Liou Tung-fu, ředitelem oddělení transplantace ledvin v nemocnici Jen-tchaj Jü-chuang-ting v provincii Šan-tung:

Wang: „Tak jak dlouho bude muset čekat na operaci?“

Liou Tung-fu: „Povím vám to takto. Může to být i do týdne. Pokud to nepůjde tak dobře, můžete ji mít za dva měsíce, do dvou měsíců.“

Wang: „Ach, OK. Takže pokud to půjde dobře, týden. Pokud ne, jeden až dva měsíce? Správně?“

Liou: „Ve skutečnosti můžeme mít [zdroj ledvin] velmi brzy, možná hned zítra.“

Průměrná čekací doba na ledviny ve Spojených státech je podle National Kidney Foundation tři až pět let. Podle Wanga jsou takto krátké čekací doby možné pouze tehdy, pokud je k dispozici zdroj velkého množství živých lidských bytostí, které lze zabít hned, jakmile se najde „dárce“ s potřebnými parametry. 

Stejné orgány jako u „orgánových překupníků“

Lékař, který pracuje v oddělení urologické chirurgie v Pekingské čchaojangské nemocnici, nejenže potvrdil, že orgány pocházejí od praktikujících Falun Gongu, nýbrž také uvedl, že jejich zdroje jsou stejné jako u „orgánových překupníků“.

ezgif.com-webp-to-jpg 2

Screenshot z webových stránek Tchienťinské první centrální nemocnice s grafem, který ukazuje tamější roční počet transplantací jater. (Screenshot / Tchienťinská první centrální nemocnice)

Následující rozhovor Wang provedl s lékařem ve službě, doktorem Li, dne 2. prosince:

Wang: „Od svých přátel jsem slyšel, že někdy, abyste dostali orgány, přímo ke zdroji ledvin sami cestujete. Někdy jsou [orgány] dovezeny prostřednictvím překupníka, mimo nemocnici. Nyní už nevyužíváte překupníky, že ne?“

Dr. Li: „Překupníci se stále někdy používají, ale zdroje jsou obvykle...“

Wang: „Zdroje orgánů přijatých od překupníků jsou rovněž běžně [stoupenci] Falun Gongu a zdroje orgánů jsou tedy i u vás stejné, ne?“

Dr. Li: „Ano, všechny pocházejí od nich.“

Wang: „Moje otázka je: to, co berou překupníci a co berete vy, je to samé, ne?“

Dr. Li: „Správně, správně, správně.“

Wang tvrdí, že disponuje novými důležitými důkazy pro zločiny odebírání orgánů zaživa.

„Když deník The Epoch Times v roce 2006 přišel se zprávami o odběru orgánů praktikujícím Falun Gongu zaživa, Komunistická strana Číny (KS Číny) se to pokoušela zakrýt tvrzením, že orgány pocházejí od vězňů odsouzených na smrt,“ uvádí Wang.

„Poté, co se dozvěděli, že počet vězňů odsouzených k smrti by na tak velkou nabídku každoročních transplantací nepostačoval a že orgány od vězňů odsouzených k smrti nejsou v rámci mezinárodní medicíny akceptovatelné, pokoušeli se tvrdit, že postupně zakládají systém dárcovství orgánů a v budoucnu budou používat jen takové orgány.“ 

„Jenže lidé brzy zjistili, že jejich systém dárcovství orgánů je podvod, neboť v žádném z jejich údajných orgánových dárcovských center neměli dost dárců na to, aby udrželi obrovský počet transplantací orgánů v Číně, a za druhé, lidé nikdy nemohli najít informace o dárcích.“

„Pokud jsou orgány skutečně od legálních dárců, měly by být všechny informace transparentní. V Číně nicméně transparentnost neexistuje.“

Wang sdělil, že když výmluva se systémem dárcovství orgánů nebyla dost dobrá na to, aby přesvědčila okolní svět, čínský režim se snažil zdroj přisoudit černým obchodníkům.

„Pokud teď doktor přizná, že zdroje orgánů od překupníků s orgány a od nemocnic jsou stejné, co to znamená? Znamená to, že „překupníci“ jsou pouze zástěrkou pro státem povolené podnikání,“ říká Wang.

„Jaká je cena?“

Když se Wang Č'-jüan zeptal na cenu za transplantace orgánů, Wang Ťien-li, náměstek vedoucího Institutu pro transplantaci orgánů ve Všeobecné pekingské nemocnici ozbrojených policejních složek, řekl, že cena „není vysoká“ a že „200 až 300 tisíc juanů (přibližně 640 tisíc až téměř milion korun) by postačilo“ pro transplantaci jater.

Doktor Li z oddělení urologické chirurgie Pekingské čchaojangské nemocnice uváděl částku 100 tisíc juanů (přibližně 320 tisíc korun) jako počáteční poplatek za transplantaci ledviny.

Wang uvádí, že transplantace jater v Číně obvykle stojí mezi 700 tisíc juanů až více než 1 milion juanů (cca 2,3 - 3,3 milionu korun). Věří, že mu byla poskytnuta „sleva“, jelikož Wang Ťien-li se domníval, že je vysoce postaveným úředníkem Komise pro politické a právní záležitosti.

Wang Č'-jüan zmínil, že astronomický zisk z odběru orgánů je jedním z důvodů, proč se tento otřesný zločin proti lidskosti v Číně stále ještě ve velkém měřítku vyskytuje.

Genocida

Poté, co v roce 1999 tehdejší vůdce komunistické strany Ťiang Ce-min nařídil vymýtit Falun Gong, násilný odběr orgánů se vyvinul jako aspekt pronásledování jeho přívrženců. Falun Gong zahrnuje život podle morálních zásad, které jsou založeny na principech pravdivosti, soucitu a tolerance a zahrnuje také pomalé meditační cvičení.

Ťiang se obával Falun Gongu kvůli velkému množství příznivců – odhadovaný dle zpráv západních médií na 100 milionů v roce 1999 – a jeho přitažlivosti pro čínský lid kvůli jeho tradičnímu morálnímu učení.

ezgif.com-webp-to-jpg 1

Tianjinská první centrální nemocnice, ve které sídlí jedno z nejaktivnějších čínských středisek transplantace orgánů. (Nemocniční materiál)

Od roku 1999 došlo k okamžitému nárůstu počtu transplantací orgánů prováděných v Číně a následující roky tento trend pouze narůstal. Například v Tianjinské první centrální nemocnici, zatímco v roce 1998 zde bylo provedeno devět transplantací jater, v roce 1999 jich bylo 33 a v roce 2000 počet stoupl na 111. V roce 2004 jich bylo už 1 601.

Klid, který WOIPFG zaznamenala u vysoce postavených transplantologů ohledně odebírání orgánů vězňům svědomí, ostře kontrastuje s vyprávěním jedné svědkyně, která byla vyzpovídána v březnu 2006, kdy deník The Epoch Times jako první vynesl na světlo informaci o násilném odebírání orgánů stoupencům Falun Gongu.

„Annie“ byla manželkou očního chirurga v Suťiatchunské nemocnici pro trombotická onemocnění ve městě Šen-jang v provincii Liao-ning. Žena vyděšeně vyprávěla, že její manžel trpěl depresemi, nespavostí a nočními můrami. Nakonec se jí přiznal, že odebíral rohovky od živých praktikujících Falun Gongu.

Po těchto počátečních obviněních následovalo vydání zprávy „Krvavá sklizeň“ v červenci 2006 Davidem Kilgourem, bývalým kanadským korunním prokurátorem a státním tajemníkem pro asijsko-pacifickou oblast, a právníkem pro lidská práva Davidem Matasem, kteří podpořili obvinění odběru orgánů stoupencům Falun Gongu.

K důkazům, které byly pro tuto zprávu shromážděny, patří telefonní hovory směrované na čínské transplantační lékaře, v nichž lékaři přiznali, že odebírají orgány od lidí hlásících se k Falun Gongu.

Ke Kilgourovi a Matasovi se připojil také Ethan Gutmann, autor knihy „ Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty“, aby v červnu 2016 vydali aktualizaci Krvavé sklizně. Ta byla založena na „pečlivém vyšetření transplantačních programů stovek nemocnic v Číně, na základě zpráv z médií, oficiální propagandy, lékařských časopisech, internetových stránek nemocnic a obrovského množství odstraněných webových stránek nalezených v archivech“, uvádí se na internetové stránce zprávy.

Zpráva dospěla k závěru, že počet transplantací v Číně daleko přesahuje oficiální čísla a že hlavním zdrojem orgánů je zabíjení nevinných jedinců, především příznivců Falun Gongu, ale i Ujgurů a podzemních křesťanů. 

Někteří výzkumníci popisují 19 let masového vraždění termínem „tichá genocida“.

Zdroj: epochtimes


POZNÁMKY: ZDROJE POJEDNÁVAJÍCÍ O VYŠETŘOVÁNÍ KAUZY OD ROKU 2006

Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013) on-line:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//CS

Písemné prohlášení Evropského parlamentu (2016) Written declaration 0048/2016, submitted under Rule 136 (2016), anglicky, on-line:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20160912&secondRef=ANN-02&language=EN , ke stažení:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2016-0048%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN 

Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA (2016) H.Res.343 - state-sanctioned forced organ harvesting in China (2016), anglicky, on-line:  https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343 , Ke stažení:  https://www.congress.gov/114/bills/hres343/BILLS-114hres343eh.pdf

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line:  http://organharvestinvestigation.net/ anglicky , Ke stažení:  http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-czech.pdf česky 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line:  https://endtransplantabuse.org/an-update/ , Ke stažení:  https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody\\\_Harvest-The\\\_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf

Publikace – Brožura: Falun Gong – stručná historie pronásledování (Theo 2007), česky, ke stažení:  http://www.theo.cz/cs/pdf/Falun-Gong\\\_Kniha.pdf

Publikace –  Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line:  http://www.cpress.cz/jatka-3/

Publikace – Autobiografie: Za Čínu spravedlivější: Můj zápas jako právníka s největším komunistickým státem /  Kao Č‘-šeng (nakl. Marek Belza, 2011), česky, on-line:  https://www.kosmas.cz/knihy/160985/za-cinu-spravedlivejsi/

Publikace – Religionistika: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí – Zdeněk Vojtíšek (nakl. Luboš Marek, 2009) On-line:  https://www.databazeknih.cz/knihy/nova-nabozenska-hnuti-a-kolektivni-nasili-211870 

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line:  http://www.upholdjustice.org/ 

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line:  https://endtransplantabuse.org/