I přesto, že nejnovější nález sladké vody je překvapivý, není neočekávaný. Vědci už totiž dříve o této ukryté sladké vodě něco tušili. (Foto: Flickr)

Pod slanou vodou Severního Atlantiku našli geologové něco, co některé překvapilo. Jak informuje portál sciencealert.com, v těchto místech byla nalezena obrovská nádrž sladké vody, která byla léta skrytá. 

Tento zajímavý objev může být pro mnohé překvapením, ale geologové tvrdí, že to není nic neočekávaného. V 70. letech minulého století se totiž občas stalo, že ropné společnosti objevily při vrtání sladkou vodu. Geologové tak věděli, že v této oblasti něco je, ale o zdroji toho hodně nevěděli. Netušili, jakou velikost by mohl mít.

"Věděli jsme, že na určitých izolovaných místech se sladká voda nachází, ale neznali jsme její rozsah," říká mořská geoložka Chloe Gustafson z Columbia University.

Ještě v roce 2015 se Gustafson podílela na uskutečnění studie. Tu prováděla u pobřeží New Jersey a na ostrově Martha 's Vineyard. Pomocí elektromagnetického přijímače, který byl ve výzkumné lodi Marcus G. Langsethem, se tým vědců snažil prozkoumat ložiska podzemních vod.

Ty se nacházejí pod kontinentální šelf, plochým, mírným pokračováním kontinentu, který může být zaplaven mořem.

Tyto dvě místa sledovala výzkumná posádka po dobu deseti dnů, přičemž hledala znaky elektrické vodivosti ve vodách pod lodí. Důvod je ten, že slaná voda je účinnější vodič elektromagnetických vln jako sladká voda. Elektromagnetické přijímače tak umožnily výzkumníkům zmapovat rozsah sladké vody.

A jaký byl výsledek? Výsledky tohoto pozorování byly publikovány ve studii s podrobným popisem celého 10denního pokusu.

Průzkum odhalil "souvislý podmořský vodní kolektorový systém" o rozloze nejméně 350 kilometrů. Tato plocha se má táhnout po americkém pobřeží a obsahovat má přibližně 2800 kilometrů krychlových podmořské sladké vody.

Otázkou však může být i to, jak se vlastně sladká voda mohla pod tu slanou dostat. Vědci tvrdí, že se to stalo pravděpodobně tehdy, když se obrovské množství sladké vody z poslední doby ledové zachytilo v skalnatém sedimentu. Vědci také odhadují, že tato nádrž podzemní vody se může dokonce rozšířit dále.

I přes použití vyspělé techniky, elektromagnetické přijímače nejsou zcela přesné, a proto i velikost této nádrže rovněž není zcela přesná. Stále je však přibližná a můžeme si alespoň představit, kolik sladké vody se v těchto místech nachází.

Pokud by se vědci jednoho dne rozhodli, že by tuto vodu chtěli využít na pitné účely, bylo by ji nejprve třeba zbavit soli, protože se může stát, že by voda nebo některé její části obsahovaly sůl. Týká se to zejména té vody, která je nejblíže k periferií mořské vody.

A i přesto, že vědci zatím nezvažují použití této vody jako zdroj pitné vody, už jen její existence naznačuje, že podobné systémy podzemní vody by mohly být velmi snadno ukryté v dalších teplejších a sušších částech světa. Mohou to být místa jako například Kalifornie, Austrálie nebo Blízký východ.

Zdroj:  sciencealert.com