Včerejší varování pro Kanárské ostrovy bylo opodstatněné, masivní vlny narážely na břeh a způsobovaly škody na budovách, včetně zaplavených ulic. Žádná zranění nejsou hlášena.