MUOS je vysokofrekvenční úzkopásmový vojenský komunikační satelitní systém složený ze čtyř geostacionárních přijímacích stanic. Jedna z nich se nachází v Niscemi na Sicílii. (Foto:

Místní obyvatelé již od počátku ztělesnění projektu (pozn. první protesty začaly v roce 2012) protestovali proti umístění systému, poněvadž se negativně projevuje na stavu životního prostředí: nachází se v přírodní rezervaci. Obyvatelé  se také obávali, že během provozu stanice uškodí elektromagnetické záření jejich zdraví. Avšak nehledě na to byl systém MUOS zřízen a začne fungovat naplno v létě 2019. Vztah Sicilanů k této základně se dá anglicky označit za Not In My Back Yard (Ne na mém pozemku).

Proč mají  Italové, v daném případě Sicilani, obětovat své území, přírodní dědictví a možná dokonce vlastní zdraví, kvůli této „obranné" struktuře, která jim neposkytne mnoho přímých výhod a ozbrojeným silám země vůbec žádné?  Sputnik Italia si o tom promluvil Rinem Stranem, členem výboru No MUOS a regionálním kurátorem WWF Sicilia.

První spory a protesty začaly kvůli tomu, že MUOS budovali v přírodní rezervaci. Působí systém MUOS na životní prostředí?

Nepochybně, poněvadž byl postaven v nejchráněnější zóně přírodní rezervace Sughereta di Niscemi. Bylo dovoleno srovnat se zemí celý kopec, což na něm zničilo veškeré rostlinstvo, došlo tedy k pustošení území. Nechci zasahovat do politiky, ale v americkém Grand Canyonu nebo jiném podobném místě by nikoho ani nenapadlo vybudovat strategickou vojenskou strukturu. Starají se o své životní prostředí, ale v Itálii ho vůbec nerespektují.

Důležité je pochopit příčiny vzniku daného problému. Vytvořili ho naši politici. Když vyslovujeme  Američanům protest ohledně škod pro životní prostředí, vždycky dostaneme odpověď: „Prosíme za prominutí, ale rozmístili jsme tam naši stanici, protože jste nám to povolili." Vinu má tedy ten, kdo původně poskytl souhlas na podobné věci, což je v rozporu se zákony regionu Sicílie.

MUOS je vysokofrekvenční úzkopásmový satelitní systém. Je pro zdraví nebezpečné, když jeden ze satelitů nedokáže dát do správné polohy anténu s elektromagnetickými vlnami?

Nebezpečí MUOS spočívá v tom, že antény mají příliš nízký úhel sklonu ohledně horizontu, jedna ze tří antén namířená na Chiaromonte Gulfi v provincii Ragusa je jediná, jež může způsobit problémy, protože má úhel pouhých 15 stupňů. Proto proudí vlny z této antény nad letištěm Comiso a míří na město Chiaromonte.

V případě seizmické aktivity (území, na kterém se nachází MUOS, má podle kategorie pravděpodobnosti zemětřesení 3-4 body z 5) může proud vln zasáhnout kvůli kmitům město a vážně poškodit zdraví. Existuje také další věc. Signál MUOS je jednostranný a mnohem užší ve srovnání s tradičními anténami, a tedy mnohem přesnější.

Díky mým  přátelům vědcům a několika  měřením bylo  zjištěno, že MUOS  podstatně ovlivňuje životní prostředí svým magnetickým polem.

Boj s MUOS se netýká jenom komunikačního systému. MUOS se nachází v prostoru rozhlasové stanice vojenského námořnictva USA NRTF N°8 в NISCEMI. Mají tam 46 antén všemožného druhu.

Některé z nich byly zlikvidovány, další zatím fungují a patří do starého systému UFO. Antény tohoto systému provokovaly po desetiletí skutečné elektromagnetické znečištění. Zvláštní znepokojení vzbuzuje anténa VERDEN. Je 150 metrů vysoká a funguje na nízkých frekvencích (asi 45 kHz), délka jejích vln dosahuje dvou kilometrů, kdežto MUOS má pouze dvoucentimetrové vlny. Jedině nízkofrekvenční vlny dokážou proniknout přes vrstvu vody a navázat spojení s ponorkami, právě ty vytvářejí nejsilnější elektromagnetické pole.

Takže hlavní problém nespočívá v MUOS, tento systém pouze rozšíří elektromagnetické pole tohoto anténového parku, a tedy zvýší znečištění rozlehlého území. Anténa VERDEN dosahuje síly 2MWt. Pro porovnání uvedeme, že anténa rozhlasu Vatikán měla kapacitu 500 tisíc Watt. Na začátku nynějšího století vypukl v oblasti Lazio skandál kvůli vysílacím anténám této rozhlasové stanice, protože vyprovokovala zvýšení počtu onemocnění rakovinou a leukemií. (pozn. V posudku znalců, poskytnutém před pěti lety v rámci trestního stíhání za úmyslnou vraždu po několika úmrtích v regionu Cesano, se praví, že  existuje souvislost mezi působením elektromagnetických vln a růstem počtu onemocnění leukemií a zhoubnými nádory u dětí mladších 14 let, kteří žili v blízkosti antén. Píše o tom list  Repubblica.) Je to pouhá čtvrtina kapacity VERDEN, ale v blízkosti antény, ve vzdálenosti 150 metrů, zemřelo na rakovinu 137 lidí. Dá se proto říct, že nebojujeme proti MUOS, ale proti samotné přítomnosti těchto „smrtících antén."

Znamená to, že hlavní problém nespočívá v samotném systému MUOS, ale v anténách systému UFO?

Ano, přesně tak. Jsem obyčejný rodinný lékař, který se dlouho věnuje nemocím způsobeným elektromagnetickým zářením, zúčastnil jsem se měření tohoto záření antén na budově Administrativní justiční rady Sicílie (CGA).

Problém je ale v tom, že MUOS nemá speciální personál, který by kontroloval antény na místě, kontrolují je z Virgínie a jiných míst v USA, které neznáme, proto mohou teoreticky dělat vše, co budou chtít. A to nás velmi znepokojuje. MUOS způsobuje velký počet problémů, včetně politických, sociálních: na území s tisíciletými dějinami a bohatou kulturou se nachází struktura, která místo toho, aby sjednotila národy Středomoří, dělá z nás nepřátele.

Jsme dnes strategický cíl, který bude v případě potřeby zlikvidován. Říkají nám, že jde o obranný systém, ale ve skutečnosti to není nic jiného než zbrojní systém, který kontroluje terče bezpilotních letounů pro vojenskou námořní základnu Sigonella na Sicílii. Je to nejlépe vybavená základna pro zásobování 6. americké flotily ve Středozemním moři. Takže všechno kontrolují Američané, ale ve skutečnosti je to náš problém.

Zdroj:  snews.com