Bejrút – Libanon přijme 1. února nový oficiální směnný kurz 15 000 liber za americký dolar, uvedl guvernér centrální banky Riad Salameh, což znamená devalvaci o 90 % oproti současnému oficiálnímu kurzu, který se nezměnil 25 let. (Foto: Flickr)

Posun ze starého kurzu 1 507 na 15 000 je stále ještě daleko od paralelního trhu, kde libra v úterý měnila své majitele za přibližně 57 000 za dolar.

Změna se bude týkat bank, uvedl Salameh, což povede ke snížení vlastního kapitálu institucí, které jsou v centru finanční imploze země v roce 2019.

Analytici očekávají, že změna bude mít menší dopad na širší ekonomiku, která je stále více dolarizovaná a kde většina obchodů probíhá podle kurzu paralelního trhu.

Od roku 2019, kdy se libra začala oddělovat od kurzu 1,507, ztratila přibližně 97 % své hodnoty.

Salameh agentuře Reuters řekl, že komerční banky v zemi „zaznamenají pokles části svého vlastního kapitálu, který je v librách, po přepočtu na dolary při kurzu 15 000 místo 1 500“.

Aby se zmírnil dopad této změny, dostanou banky pět let „na obnovení ztrát způsobených devalvací“, uvedl.

Salameh uvedl, že změna na 15 000 je krokem ke sjednocení více směnných kurzů v zemi v souladu s návrhem dohody, kterou Libanon loni uzavřel s Mezinárodním měnovým fondem a která stanovila podmínky pro uvolnění záchranného úvěru ve výši 3 miliard dolarů.

Zdroj: usnews.com