Projekt lidské propojenosti – Human Connectome Project (HCP) se věnuje „úplnému detailnímu pochopení propojení neuronů.“ Je to podnik „konstrukce mapy úplných strukturálních a funkčních propojení in vivo v rámci jednotlivce i napříč lidmi.“ Kompilací dat o genetice, chování, drahách nervových vláken a funkčních korelacích HCP propracoval a optimalizoval „prostorové a funkční řešení neuro-obrazů naší propojenosti“ zrovna tak jako získal i „data neurozobrazení s vysokým rozlišením“, aby dosáhl nárůstu pochopení „neuroanatomických vazeb v lidském mozku.“

Pokroky v biometrii spolu s neurologickým vylepšováním by mohly vést doslova k úspěšnému propojení lidského mozku s robotnickými systémy.

Laboratoře AutoNOMOS Labs vyvinuly aplikaci pro iPad, která umožňuje řídit vaše auto, aby jezdilo. Po několika modifikacích může tato technologie vůz ovládat přímo mozkem řidiče. Softwarový program zvaný BrainDriver interpretuje a zaznamenává informace zrovna tak jako EEG, těm však lze rozumět a přeložit je do záměrů, které pak provede vozidlo.

Na konferenci Lidské vylepšení a budoucnost práce dále rozšířili svou publikovanou zprávu, která je vysvětlením, jak věda a etika vstupují do konfliktu, jelikož technologie slibuje nahradit to závadné lidské tělo věčnou mechanickou náhradou.

Tito transhumanisté definují vylepšení člověka jako všechno, co „zahrnuje řadu přístupů, kterých by mohlo být použito k vylepšení některých aspektů lidských funkcí (např. paměti, sluchu, pohyblivosti). To může být buď za účelem obnovy poškozených funkcí na předchozí stav nebo průměrnou úroveň či ke zvýšení funkcionality na úroveň považovanou u člověka za ‚překročení norem‘.“

Při použití rozhraní mezi mozkem a počítačem (brain-computer interface – BCI) k zajištění komunikace mezi myslí a vnějším strojem, což je technologie zavedená už v 70. letech na University of California z financování Národní vědecké nadace na základě kontraktu s DARPA, jenž vede k výzkumu neuro-protetických aplikací, které propojovaly přirozené senzory v lidském mozku s elektronickým kanály a činily tak protetiku daleko funkčnější.

EEG headsety – nasadistelné na hlavu jako sluchátka – mohou zpracovávat mozkovou aktivitu přes senzory čtoucí elektro-magnetické vzory v lidském mozku.

DARPA má roční rozpočet 2 miliard dolarů na výzkum vytváření super-vojáka zrovna tak jako vývoj syntetických policejních sil. DARPA doufá, že prací s lidským geonomem dosáhne manipulací určitých generických expresí.

Experimenty DARPA a vojensko-průmylového a farmaceutického komplexu využívají přirozených schopností, které lze vylepšit genetickým inženýrstvím.

Některé z medicínských fíglů, kterých by ráda DARPA dosáhla, je dosažení schopnosti, aby vojákům dorůstali okončetiny ztracené v bitvě.

Aby dosáhli odstranění soucitu, doufá ministerstvo obrany (DoD), že „vylepší“ u vojáků schopnosti „zabít bez starosti či výčitek, neprojevovat strach, procházet bitvu za bitvou bez únavy a obecně se chovat více jako stroj než člověk.“

Vědci zkoumají konstrukce vojáků, kteří necítí žádnou bolest, strach a netrpí únavou, což testují přidrátováním se k lidskému mozku, v čemž pokročil Jonathan Moreno, profesor bioetiky na Pennsylvania State University. Moreno pracuje s DoD na pochopení neurovědy. Na tento výzkum Pentagon určil 400 milionů dolarů.

Výsledky dalších studií by se mohly předat i obecné veřejnosti, aby se maximalizovaly zisky a vylepšila se účinnost léků. Podle Joela Garreau, profesora z Arizona University, DARPA zjišťuje také, jak obecně modifikovat lidský tuk na čistou energii přepojením metabolických přepínačů, což by vytvořilo vojáky s nižší potřebou jídal. Také využití genové terapie a kombinací vylepšení ke změně barvy lidských očí je kombinovaná mutace, která nemá v přirozeném světě obdobu.

Navíc ke genetické modifikaci lidského geonomu je globální Elita posedlá fúzí člověka a stroje, transhumanismem a nesmrtelností. K základním pokrokům ve vědeckém výzkumu v Programu 2045 bude patřit vytvoření „nové vize vývoje člověka, která se bude hodit pro globální výzvy, jimž lidstvo teď čelí, realizace případně i radikálního prodloužení lidského života pomoci kybernetických technologií, stejně jako formování nové kultury spojené s těmito technologiemi.“

Globalisté v Programu 2045 tvrdí, že lidstvo „trpí nouzí o nové evoluční strategie“ sestávající z vyváženosti mezi složitostí technologických pokroků a urychlením informačního procesu k rozšíření „omezené primitivní lidskosti“ na „vysoce sebeorganizující“ a technologicky „vyšší inteligenci“.

Projekt pro Nové americké století (PNAC) vydal v roce 2000 dokument nadepsaný Přestavba americké obrany, tvořící rámec strategie americké hegemonie v blízké budoucnosti, identifikující „problémové oblasti“ světa a poskytující rady na změny režimů u nežádoucích vlád tak, aby konec národů světa skončil sjednocením pod vlajkou americké demokracie.

Odhalení „osy zla“ bývalým americkým prezidentem George Bushem definovalo americkou politiku podle vodítek z PNAC identifikujících Irán, Irák a Severní Koreu, které jsou v PNAC výslovně uvedeny, jako vlády, u nichž je zapotřebí změny režimu.

V PNAC globalisté popisovali využití vědeckého vylepšení a klinické úpravy přetvářející ozbrojené síly USA na vůle zbavené testovací pomůcky pro výzkum vylepšení supervojáka.

Zatímco Roger Pitman, profesor psychiatrie na Harvard University experimentuje s propanolem, což je beta-blokátor, o němž se věří, že vymaže „děsivé vzpomínky“, jsou vojáci podrobováni dalším výzkumům, které slouží k ulehčení psychologických dopadů války. Moreno vysvětluje: „Problém je v tom: co ještě blokují, když to dělají? Chceme generaci veteránů, kteří se vrátí bez viny?“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: activistpost.com

]]>