Tři ruští vědci v rámci mezinárodní expedice glaciologů v Peru byli naléhavě evakuováni vrtulníkem donucovacích orgánů. Potřeba urychleně zastavit výzkum byla způsobena nedorozuměním místního obyvatelstva. (Foto: NPS)

S takovými informacemi přišla tisková služba Geografického ústavu Ruské akademie věd.

Peruánci dopěli k závěru, že úřady souhlasily s těžbou, nikoliv s výzkumem.

„Navzdory podpoře úřadů čelili vědci nepřátelskému postoji místního obyvatelstva. Obyvatelé nejbližší vesnice šli do základního tábora v Andách a požádali o okamžité dokončení práce, protože podle jejich názoru peruánské úřady souhlasily s těžbou z ledovců hory Huascarán, kde probíhala expedice.

Kvůli bezpečnostnímu riziku byli všichni účastníci evakuováni policejním vrtulníkem ze základního tábora a další den agresivně naladění místní obyvatelé zablokovali skupinu horních průvodců a nosičů na cestě dolů. Průvodci a nosiči byli propuštěni až po zásahu ozbrojených policistů,“ praví se ve zprávě.

Neomezeného snesení vybavení a materiálu, který vědci získali, se podařilo dosáhnout až po zdlouhavých jednáních se zástupci komunit žijících v Huascaránu.

Vědci však byli schopni splnit všechny úkoly, které jim byly přiděleny.

Poté, co strávili více než dva týdny v nadmořské výšce přes 6 000 metrů v sedle Huaskarán a čtyři dny na vrcholu jedné z nejvyšších hor v Jižní Americe (6768 m nad mořem), vyvrtali ledovec a obdrželi unikátní vzorky ledu, které pomohou pochopit, jaké bylo podnebí tropů v Jižní Americe za posledních 20 tisíc let a zrekonstruovat historii požárů v Amazonii.

V současné době je led přepravován do Centra pro polární a klimatický výzkum univerzity Ohio (USA), které je iniciátorem projektu.

„Byla to jedna z nejobtížnějších vědeckých výprav v horách, protože vynesení a snesení zařízení a materiálu se provádělo po technicky náročné lezecké cestě do velké výšky. Zvlášť pro expedici byla nalezena zcela nová cesta bezpečná z hlediska lavin a sesuvů ledu. Do sedla Huaskarán bylo dodáno několik tun vybavení a zařízení. Díky vysoké kvalifikaci a zkušenostem horských průvodců byla expedice úspěšná a žádný z účastníků nebyl zraněn,“ uvedl jeden z ruských účastníků projektu Vladimir Michalenko.

Vzhledem k významu expedice, která začala 12. července, základní tábor navštívil peruánský prezident Martín Vizcarra.

Ten poznamenal, že tento projekt je důležitý pro celý svět, protože studium dějin klimatu tropických zeměpisných šířek po tak dlouhou dobu umožní lepší pochopení procesů, které probíhají dnes. Tempo tání ledovců v tropických Andách se zrychluje a blahobyt horské populace Peru je přímo závislý na vodě přicházející z ledovců v období sucha.

Zdroj:  scientificrussia.ru