Lodě Námořnictva Ruské federace začaly být vybavovány systémy, které dokáží oslepit nepřítele a vyvolat u něj halucinace. Jde o zařízení pro vizuální a optické rušení 5P-42 Filin. Sputniku to oznámila tisková služba holdingu Ruselectronics, který tyto systémy vyvíjí. (Foto: Wikimedia)

Zařízení je určeno k oslepení nepřítele v noci a za setmění. Fungování Filinu je založeno na modulaci jasu světelného záření. Nízkofrekvenční kmity jasu vyvolávají dočasnou poruchu zraku kvůli podráždění zrakového nervu.

Dané zařízení bylo testováno na dobrovolnících, kteří měli pomocí zbraní střílet na cíl. Ti v průběhu testování Filinu uváděli, že „cíl není vidět".

„Dvacet procent z nich zaznamenalo halucinogenní účinky, které popsali jako „světelnou skvrnu před očima". Celkem 45 % (dobrovolníků, pozn. red.) si stěžovalo na závrať, nevolnost a příznaky prostorové dezorientace," oznámil holding.

Nové zařízení bylo instalováno na fregatách Admirál Gorškov a Admirál Kasatonov, které jsou v současné době testovány ve výrobním závodě. Stejným zařízením budou vybaveny také další dvě lodě Projektu 22350, které se již staví v loděnicích Severnaja verf.

Zdroj:  tech2.org