V médiích a u opozičních politiků se strhla stupidní hysterie kolem koronaviru. Skuteční zdravotní experti z toho nepřetržitého náletu začínají koktat. (Foto: YouTube)

Neuvádím žádná moudra, jenom chci čtenářům ukázat, jak informuje vláda Hongkongu obyvatele (je jich zhruba tolik jako v ČR), jak se preventivně bránit před neslušnou agresí covidu-19, uvádí publicista František Roček.

Vládní server v Hongkongu v pondělí 5. října 2020 v 18:35 hod. místního času informoval občany:„

Aby se zabránilo pneumonii a infekcím dýchacích cest, měla by veřejnost vždy dodržovat správnou osobní a environmentální hygienu.

Doporučuje se:

  • Nosit chirurgickou masku (roušku), když jedete veřejnou dopravou nebo jste na přeplněných místech. Je důležité správně nosit roušku, včetně provádění hygieny rukou před nošením a po odstranění roušky;
  • Často provádějte hygienu rukou, zejména před dotekem úst, nosu nebo očí, po doteku veřejných instalací, jako jsou zábradlí nebo kliky, nebo pokud jsou ruce po kašlání nebo kýchání kontaminovány sekrety dýchacích cest;
  • Odtokové potrubí udržujte řádně a pravidelně (přibližně jednou týdně), aby byla zajištěna hygiena a do každého odtoku nalijte asi půl litru vody;
  • Pokud nejsou používány, zakryjte všechny vývody podlahového odtoku (např. odtoky v koupelně na podlaze apod. – poznámka autora);
  • Po použití toalety před spláchnutím zakryjte víkem toaletu, aby se zabránilo šíření choroboplodných zárodků;
  • Umyjte si ruce tekutým mýdlem a vodou a otírejte ruce po dobu nejméně 20 sekund. Poté opláchněte ruce vodou a osušte jednorázovou papírovou utěrkou. Pokud nejsou k dispozici zařízení na mytí rukou nebo pokud nejsou ruce viditelně znečištěné, je účinnou alternativou provádění hygieny rukou užití 70 až 80 % čisticího prostředku na bázi alkoholu;
  • Při kýchání nebo kašlání si zakryjte ústa a nos jednorázovým papírovým kapesníkem. Potom je vyhoďte do odpadkového koše s víkem a poté si důkladně umyjte ruce;
  • Při dýchacích potížích noste roušku, zdržujte se pobytu v práci nebo pobytu ve škole, vyhýbejte se přeplněným místům a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.“

Co k tomu dodat?

Každý z nás si z textu vezme svoje. Lze to považovat za maximum, které může každý člověk udělat pro své zdraví. Opatrnost človíčků z Hongkongu je známá, protože jde o krabičku sardinek – tělesné schránky lidí jsou naměstnány v počtu odpovídajícím ČR na rozloze asi třetiny malého Libereckého kraje. Kromě toho zažili předtím epidemii SARS s vysokou úmrtností. Mají před epidemiemi zdravou obavu.

Přitom proti ČR tam je v této době málo problémů. Evidovali 7. října za celý den dalších 11 potvrzených případů onemocnění koronaviru 2019 (COVID-19), přičemž celkový počet evidovaných případů celkem dosáhl 5 144. To by byla brnkačka, kdyby v Čechůnii 7. října evidovali jenom 11 nových případů…

Naopak v ČR bylo 7.října 5.335 potvrzených  případů covidu-19.

Zdroj: pz. cz