Ruský prezident Vladimir Putin během rozhovoru s veterány Velké vlastenecké války v Petrohradě vyjádřil názor, že by se nemělo vracet k praxi neomezeného funkčního období prezidenta. (Foto: Wikimedia)

Jeden z veteránů oslovil prezidenta. Požádal Putina, aby „vyřešil některé problémy spojené s naší ústavou“.

Veterán požádal o změnu nebo zlepšení jednoho z článků tak, aby prezidentovy pravomoci nebyly „omezeny konkrétní lhůtou“.

„Aby se národ pak rozhodl, zda prodloužit činnost prezidenta nebo jej uvolnit a poděkovat mu za to, co udělal,“ uvedl veterán a dodal, že se prezidentovi podařilo posílit obranu země, takže nyní může začít řešit další problémy.

Putin v reakci poděkoval veteránovi za ocenění toho, co se stalo.

„Pokud jde o termín setrvání o moci, chápu … je to spojeno u mnoha našich lidí s obavami o stabilitu ve společnosti, o stabilitu ve státě, o vnější i vnitřní stabilitu,“ podotkl Putin.

„Zároveň by bylo velmi alarmující vrátit se do situace poloviny 80. let, kdy vůdcové státu zůstávali u moci jeden po druhém až do konce svých dnů, a když místo opustili, tak neposkytli nezbytné podmínky pro transformaci moci. Děkuji vám, ale myslím si, že je lepší se k tomu nevracet, do takové situace, která byla v polovině 80. let,“ řekl prezident.