Několik mediálních kanálů prohlásilo, že k tomu poklesu počtů migrantů do Itálie došlo kvůli tajné dohodě mezi italskou vládou pašeráky lidí – kdy vláda toto podezření popírá. Papež František zase jednou zabředl do ekologických vod, když vyzval všechny lidi, aby se modlili za životní prostředí, přičemž naléhal na světové vůdce, aby „už vyslechli ten pláč země.“


Papež ve společném prohlášení s ekumenickým patriarchou Bartholomewem vyzývajícím ke Světovému dni modliteb za stvoření káral lidstvo za jeho „sklony rozrušovat delikátní a vyvážené ekosystémy tohoto světa“ spolu s naší neukojitelnou touhou manipulovat a kontrolovat omezené zdroje této planety a s naší hrabivostí toužící po neomezených ziscích na trzích.“

Historie světa „odhaluje scénář našeho morálního zahnívání, v němž náš přístup a chování ke stvoření zatemňuje naše povolání jako spolupracovníků Božích,“ prohlásili tito dva preláti a v důsledku toho se lidstvo „odcizilo“ původnímu účelu stvoření.

„Už přírodu nerespektujeme jako sdílený dar; nýbrž ji považujeme za soukromé vlastnictví. Už se s přírodou nedružíme, abychom ji trvale udrželi; místo toho nad ní panujeme, aby byla podložkou našich vlastních konstruktů,“ konstatovali.

Ve svém chmurném hodnocení stavu světa tito dva muži vykreslili obrázek morální degradace a pokleslosti.

Moderní pohled na svět, který vidí ve stvoření pouhý zdroj ku prospěchu lidských bytostí má „tragické a trvalé“ následky, uvádí tato deklarace. „Lidské prostředí a přírodní prostředí podléhají společné zkáze a ta zkáza planety doléhá na ty nejzranitelnější z jejích lidí.“

Tito vůdci víry rovněž poukázali na „klimatickou změnu“ jako na zdroj mnoha ekologických trýzní postihujících planetu.

„Dopady klimatické změny postihují v první řadě a především ty, kdo žijí ve všech koutek planety v chudobě,“ tvrdili. „K našemu závazku využívat dobra země odpovědně patří uznání a respekt ke všem lidem a ke všem živým stvořením. Naléhavé volání a výzva pro nás je pečovat o stvoření a přizvat veškeré lidstvo, aby spolupracovalo na trvale udržitelném a integrovaném rozvoji.“


Tito dva preláti „freneticky vyzývali všechny lidi dobré vůle, aby 1. září věnovali čas modlitbám za životní prostředí,“ což vyhlásili za den modliteb za prostředí. „Při této příležitosti si přejeme nabídnout milovanému Stvořiteli poděkování za ušlechtilý dar stvoření a přijmout závazek své péče a snahy o uchování pro blaho budoucích generací,“ oznámili.

„Naléhavě apelujeme na ty, kdo zastávají pozice se sociální a ekonomickou, ale i politickou a kulturní odpovědností, aby vyslechli pláč země a věnovali pozornost potřebám těch na okraji, ale především, aby odpověděli na naléhání milionů, a podpořili konsensus světa za uzdravení našeho zraněného stvoření,“ dodali.

V roce 2015 se papež František stal prvním pontifikem v historii, co věnoval celý encyklický dopis otázce životního prostředí.

V tomto dopise, co nese italské jméno „Laudato Si,“ František podobně káral lidstvo za zacházení s planetou.

„Země je naším domovem, a ta začíná čím dál více vypadat jako nesmírná kupa špíny,“ řekl.

„Bude-li současný trend pokračovat, můžeme v tomto století zažít neobyčejnou klimatickou změnu a bezprecedentní zkázu ekosystémů se sériemi následků pro nás všechny,“ dodal papež.

„Klimatická změna je globální problém se závažnými důsledky: ekologickými, sociálními, ekonomickými, politickými i pro distribuci zboží. Ta představuje jednu z principiálních výzev, jimž lidstvo našich dnů čelí,“ řekl.

Zdroj: breitbart.com