Nová studie zjistila, že tato dominantní varianta může růst v nose očkovaných lidí stejně silně jako u neočkovaných. (Foto: Flickr)

Předběžná studie ukázala, že v případě průlomové infekce je varianty delta je viorvá nálož v nose očkovaných osob ve stejné míře, jako kdyby nebyly očkovány vůbec.

Virová nálož je stejně infekční jako u neočkovaných osob, což znamená, že očkované osoby mohou virus přenášet a nakazit další osoby.

Předchozí studie v nemocnicích v Indii; Provincetownu ve státě Massachusetts a ve Finsku rovněž prokázaly, že po průlomové infekci variantou delta může být nálož viru v nose lidí vysoká bez ohledu na to, zda jsou očkováni, či nikoli.

Dalším logickým krokem bylo zjistit, zda očkovaní lidé mohou vylučovat infekční virus. Mnozí odborníci měli podezření, že ano, ale až do této studie to nebylo laboratorně prokázáno.

„Pokud je mi známo, jsme první, kdo prokázal, že infekční virus lze kultivovat z plně očkovaných infekcí,“ říká Kasen Riemersma, virolog z Wisconsinské univerzity, který je jedním z autorů studie.

„Delta proniká přednostně po očkování ve srovnání s variantami, které nejsou delta“, protože je extrémně infekční a uniká imunitní odpovědi, říká Ravindra Gupta, mikrobiolog z University of Cambridge.

Guptova laboratoř jako jedna z prvních zdokumentovala, že plně očkovaní zdravotničtí pracovníci se mohou nakazit variantou delta a mají v nose vysoké hladiny viru.

Pokud se zjištění wisconsinské studie potvrdí, pak lidé s průlomovou infekcí – z nichž u mnoha se příznaky Covid neprojeví – mohou virus nevědomky šířit.

„Je [to] alarmující zjištění,“ vysvětluje Katarina Grande, vedoucí pracovnice veřejného zdravotnictví a vedoucí týmu pro zpracování dat o Covid-19 v Madisonu a Dane County, která studii vedla.

Erica Topola, zakladatele a ředitele Scripps Research Translational Institute, znepokojuje, že plně očkovaní jedinci, kteří jsou nakaženi variantou delta, mohou virus přenášet, a to ve vyšší míře než u předchozích kmenů ve dnech před příznaky nebo v nepřítomnosti příznaků.

„Proto jsou důležité masky a zmírňující opatření, a to i pro osoby [které jsou] očkované,“ říká.

Podle Ethana Berkeho, hlavního hygienika skupiny UnitedHealth, podobné studie zdůrazňují, že přenos delta varianty může být mnohem vyšší, než se v současnosti odhaduje.

Berkeho výzkum ukázal, že časté testování s rychlými výsledky, i když předběžnými, může být velmi účinné při omezování pandemie Covid-19. Berke se na wisconsinské studii nepodílel.

„Přestože studie vycházela z jednoho regionu, nabízí důležitý pohled na to, jak mohou lidé šířit virus na ostatní bez ohledu na to, zda jsou plně očkovaní, nebo ne. Tento druh poznatků, zvláště když jsou testovány a upřesňovány, je nesmírně užitečný při vytváření politik organizací týkajících se testování, sociálního odstupu a očkování,“ říká Berke.

Zdroj: nationalgeographic.com