Změna klimatu způsobuje na naší planetě převratné změny. Nejnovější to potvrdil výzkum britských vědců v Antarktidě, kteří sestavili první mapu zobrazující místa, kde se nacházejí mikroskopické řasy. Výsledky studie zveřejnili v časopise Nature Communications. (Foto: Youtube)

"Toto je významný pokrok v našem chápání života na Antarktidě a v tom, jak se může v následujících letech kvůli změně klimatu měnit. Sněhové řasy jsou klíčovou součástí schopnosti kontinentu zachytit oxid uhličitý z atmosféry fotosyntézou," uvedl šéf výzkumného týmu Matt Davey.

Během dvou let sledovali na Jižním pólu vývoj a pohyb zelených sněhových řas a porovnávali je se satelitními snímky.

"Na sněhové ploše jsme identifikovali 1679 samostatných květin zelených řas, které spolu pokrývaly zhruba 1,9 kilometrů čtverečních. Taková plocha dokáže zachytit přibližně 479 tun uhlíku za rok," vysvětlil Davey.

"Doufáme, že když se Antarktida zahřeje, tyto vodní organismy budou schopné přežít i vyšší," podotkl Daveyho kolega  Andrew Gray.

Zdroj:  nature.com