V roce 1989 jeden z vysokých úředníků OSN pro životní prostředí prohlásil: (Foto: Twitter)

„Pokud se do roku 2000 nepodaří zvrátit trend globálního oteplování, mohou být celé národy vymazány z povrchu Země v důsledku stoupající hladiny moří.“