Evropská unie vydala směrnici požadující, aby všechny v EU sídlící penzijní fondy hodnotily „riziko klimatické změny“. To znamená, že zelení v podstatě uchvátili 3 biliony euro investiční hodnoty pod svou správu. Takže přirozeně krákají něco o vítězství: Podle tohoto nového zákona budou muset penzijní fondy na potenciální negativní dopady klimatické změny nebo na politické faktory brát stejný ohled jako na likviditu, nebo rizika operací či rizika aktiv.


Evropská unie vydala směrnici požadující, aby všechny v EU sídlící penzijní fondy hodnotily „riziko klimatické změny“.

To znamená, že zelenáči v podstatě uchvátili 3 biliony euro investiční hodnoty pod svou správu. Takže přirozeně krákají něco o vítězství:

Podle tohoto nového zákona budou muset penzijní fondy na potenciální negativní dopady klimatické změny nebo na politické faktory brát stejný ohled jako na likviditu, nebo rizika operací či rizika aktiv.

„To je ohromný úspěch v prosazování investic do trvale udržitelných produktů,“ prohlásil německý Zelený zákonodárce Sven Giegold s dodatkem, že tento zákon „dláždí cestu k nastolení odlivu investic evropských penzijních fondů z fosilních paliv.

Co je dobrou zprávou pro Zelené politiky, je téměř už z definice špatnou zprávou pro investory.

A tak je tomu i v tomto případě, jak si toho všímá Eric Worral na Watts Up With That.

Vzhledem ke katastrofální historii gigantů obnovitelností jako Solyndra a gigantický španělský podnik obnovitelností Abengoa, bych řekl, že manažeři bank a penzijních fondů by měli mít dobré důvody se obnovitelnostem obloukem vyhýbat.